The infinity of the growth of money

EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

Where are all those billons coming from? And where do they end up?

Excellentie, Ik stuur de mail nog eens omdat er enkele links niet werkten. Zie ook de brief aan Jeroen Recourt. De PvdA liet en laat een gemakkelijk binnen te halen miljard aan bezuinigingen gewoon liggen. Zie Opstelten.

Minister Schultz vindt 11 miljard euro rente per jaar betalen op de staatsschuld veel erger dan het schrappen van investeringen.

Dag minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu). U bent bereid te bezuinigen. U erkent dat het schrappen van investeringen niet goed is voor de economie, maar vindt dat 11 miljard euro rente per jaar betalen op de staatsschuld veel erger is. Waar moeten de bezuinigingen vandaan komen? Dat kan door de Advocatenwet aan te scherpen zoals de Expert-groep van klokkenluiders al zo lang bepleit.

Excellentie, wat dacht u van bezuinigen op de rente? Kan dat? Ja hoor, heel gemakkelijk. Extra rentebelasting gaan heffen, of bij wet herfinancieren zoals op de site van de SDN staat aangegeven. Al meer dan 30 jaar probeer ik en enkele anderen de structuur van de geldomloop - monetaire politiek - in een openbare discussie te krijgen. Tot nu toe nul op het rekest. Wanneer u een ongeluk overkomt en u belandt in het ziekenhuis excellentie, dan is het allereerste wat de artsen daar zullen doen is uw BLOED en BLOEDSOMLOOP nakijken.

Bij de bloedsomloop van de economie en de samenleving is er werkelijk niemand die daar naar kijkt. Een hoop geklets in de ruimte over bezuinigen op een circulatieproces als zou dat een haalbare oplossing zijn. Die vreselijke staatsschuld toch, waarover we die 11 miljard rente betalen, wat frustrerend toch. Maar ook vraagt niemand: AAN WIE wordt er betaald? WIE is er zo schatrijk dat dit hem of haar 11 miljard per jaar oplevert, zonder er voor te werken? Ik weet wel iemand, kijk maar. En Aristoteles (384-322 voor Christus) wist het al ver voor onze jaartelling. Daarnaast leveren wij o.a. in Europa de soevereiniteit van ons geldstelsel compleet uit aan de internationale speculanten. Wij buigen diep in het stof voor het wereldkapitaal dat nog minder dan een procent relatie heeft met de totale wereldproductie, consumptie, investeringen en werkgelegenheid. Niemand stelt vragen.

Ik kan u best wat bijpraten over de te bewijzen fouten in de structuur van het geldstelsel. Daarachter ligt dan ook de oplossing. Zoals u weet zijn er duizenden miljarden aan waarde en koopkracht verdampt bij de schuldencrisis. Maar niemand vraag WAAR NAARTOE die zijn verdwenen. Evenmin vraagt iemand WAAR KWAMEN DE MILJARDEN VANDAAN in het verleden, die nu weer verdwenen zijn. Dan vraagt vandaag ook niemand in het openbaar waar de miljarden vandaan komen die aan bijna alle banken in de westerse wereld werden uitgeleend om die liquide en overeind te houden! De islamitische banken hebben nergens problemen gehad behalve van gefailleerde bedrijven die zij financierden. Shariah-bankieren heeft zo ook voordelen naast de particuliere geldcreatie van westerse banken.

Kortom, ik probeer het nog weer eens om iemand met politiek gezag het onderwerp geldpolitiek en de structuur van het geld in een openbare discussie te krijgen. Daar hebben we allemaal belang bij, maar kost wel wat prestige. Wat is naar uw mening belangrijker? Klagen over die rente of het zwijgen over de structuur van ons monetair systeem? Van de media verwacht ik niets. De journalisten gaan liever naar Afghanistan om er verslag te doen van de oorlog met een klein risico om tegen een kogel op te lopen, dan de zekerheid te moeten aanvaarden van een Oltmans-fatwa met Berufsverbot, omdat hij of zij een onwelgevallig onderwerp in de media aan de orde heeft gesteld. Mijn ervaring is niet anders. Zie hiervoor het verbod van de parlementaire pers om vragen te stellen over de rietveld-affaire.

(C) M.vr.gr.

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
E-mail: sdn@planet.nl
Website: www.sdnl.nl
Tel. 035-5268153


Disclaimer