Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie

Hoe krijgt de overheid ook via de AIVD het voor elkaar om iedereen het zwijgen op te leggen?


Motief . . IRM . . Antecedenten Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . .

Adressenlijsten van de media, advocaten, bestuurlijke en rechterlijke instellingen en politiek betrokkenen

Mailadressen van rechterlijke instituties, OM en het ministerie van Veiligheid en Justitie
Mailadressen van de leden van de Algemene Bestuursdienst
Mailadressen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 2019
Mailadressen van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en Europees Parlement 2018
Mailadressen van de vakbonden in Nederland
Mailadressen van de landelijke politiediensten in heel Nederland
Mailadressen van functionarissen bij de ministeries in Den Haag
Mailadressen van No Cancer Foundation om Flaraxin uit OekraÔne in BelgiŽ en Nederland te introduceren
Mailadressen van functionarissen en organisaties van de Nederlandse politie en Justitie
Mailadressen van Jan Hop als deskundige op het terrein van de Kinder- en Jeugdbescherming
Mailadressen van ing. A.M.L. van Rooij over het Benelux Verdrag en art. 120 in de Nederlandse Grondwet
Mailadressen van ir. R.A.A. Rietveld aan de Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie
Mailadressen van ir. R.A.A. Rietveld de Kamer, minister, justitiŽle ambtenaren m.b.t. overheidsfraude
Mailadressen van rechterlijke instanties over gebrek aan integriteit bij advocatuur en rechterlijke macht
Mailadressen van Kamerleden, advocaten, rechters, rechterlijke instellingen en politiek betrokkenen
Mailadressen van het Europarlement en Belgische volksvertegenwoordigers in Brussel
Mailadressen van de leden van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG)
Mailadressen van de omroepen en nieuwszenders in Hilversum en lokale zenders in heel Nederland
Mailadressen van de Nederlandse Orde van Advocaten, Raad voor de Rechtspraak, Hoge Raad en OM
Mailadressen van het EKC over het binnen de EU ontbreken van een grondwettelijk Hof in Nederland
Mailadressen van de massamedia en De dag van de Persvrijheid kenmerkt zich ook door zelfcensuur
Mailadressen van de HBO-Raad met de nieuwe naam van Vereniging Hogescholen
Mailadressen van de koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie en grote advocatenkantoren
Mailadressen van Nederlandse parlementariŽrs in het Europese parlement in Brussel

Brief aan premier Rutte en Dhr. S.A.E. Schrover, directeur Rijksvoorlichtingsdienst
De Omerta van de Raad van (Non-) Discipline blijkt weinig minder dan een doofpot
Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de benoeming van hun rechters
Rechters aanvaarden gedragscode om onpartijdigheid van magistraten te waarborgen
Gebrek aan onpartijdigheid kan het vertrouwen in de rechtspraak zelfs ondermijnen
Rechter in Nederland heeft vaak te veel petten op en lijkt daarom niet onafhankelijk
Rechters moeten ook aansprakelijk worden om schade te kunnen verhalen op rechters
Kwaliteit van de rechtspraak lijdt onder de werkdruk en het zeer grote aantal zaken
Antecedentenregisters van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren
Integriteit van de advocatuur staat ter discussie zegt advocaat mr. Mic van Bremen Terug naar het begin

Steun SDN op bankgiro NL93 RABO 0339 9134 44 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mail:
sdn@planet.nl
Internet site: http://www.sdnl.nl/mailinglijsten.htm