Het verzonnen verhaal over een gesprek aan de hemelpoort
EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Euroramp . . Discussie . . Lef

Kamerzetel 151 en Crisisdebat en Migratie en Solidariteit en Jeugdzorg en Video's en Discussie

Het gesprek met Petrus aan de hemelpoort voor de verkiezingen

Wat hier staat is de suggestie dat Gerrit Zalm en Jan Peter Balkenende keien van kerels zijn om het land voor onze kinderen te redden van die oh zo verschrikkelijke en bedreigende staatsschuld en de Quote 500.

Het sparen voor de vergrijzing is de grootste leugen in de politiek, omdat de Staat der Nederlanden als een kolonie van mensen niet kàn sparen.  De economie van een land kan groeien of krimpen en geremd of gestimuleerd worden met monetair beleid. Maar sparen kan een staat niet, dan tenzij Nederland een bankrekening geopend heeft in het buitenland onder degelijke garanties, zoals die gelden voor de banken in het binnenland.

Het verzonnen verhaal

Jan Peter Balkenende en Gerrit Zalm komen samen met Wouter Bos en Jan Marijnissen om het leven door een vliegtuigongeluk. Alle mensen die hebben leren geloven (in een kerk) denken dat je dan bij Petrus aan de hemelpoort verschijnt, en Petrus in het levensjournaal (net als sinterklaas) nakijkt of de ontstegen ziel wel naar binnen mag, danwel voor eeuwig geroosterd moet worden in het hellevuur van Satan.

Petrus begint met Jan Peter Balkenende en Gerrit Zalm, want die hebben samen beleid gevoerd toen zij nog op het ondermaanse rondspookten. Balkenende slaat hard op de borst dat "We het samen voor elkaar hebben gekregen om Nederland weer concurrerend te maken". De vraag is dan wel: wie zijn 'we', en wie hebben daarvoor de rekening betaald. (Zie de Quote 500 en Regina Mac-Nack). Petrus stelt dus wat vragen aan Jan Peter Balkenende, Gerrit Zalm, Wouter Bos en Jan Marijnissen.

Petrus: Wat hebben jullie voor de mensen in het land gedaan dat je verdiend hebt om de hemel in te gaan?
J.P. en G.Z.: Wij hebben de staatsfinanciën op orde gebracht, samen met de mensen in het land en daarmee stabiliteit voor de toekomst. U kunt dat lezen op teletekst van de 11e van de 11e 2006. (Alaaf…!!)

Petrus: Niks 'Alaaf', de hemel is rook- en alcoholvrij. Maar goed, ik zie dat jullie overal lof daarvoor krijgen; maar zitten daar dan geen schaduwkanten aan? Ik hoor van ontijdig overledenen dat ze zo arm waren dat ze naar voedselbanken moesten vluchten om te kunnen overleven.
J.P. en G.Z.: Beste Petrus, voor politieke lof heb je alleen maar macht nodig en goede relaties bij de media. Daarom worden kleine politieke partijen ook niet uitgenodigd in discussieprogramma's. Stel je voor dat ze de nummer 11 van LIJST 14 zouden uitnodigen om ons beleid te bekritiseren, dan zijn we straks zelf zo'n splinterpartij.

Petrus: Worden mensen en media dan niet op het verkeerde been gezet m.b.t. de AOW?
J.P. en G.Z.: Wij weten ook wel dat het sparen voor de vergrijzing een grote fopspeen is. Je kunt toch geen brood eten dat over tien jaar gebakken wordt. Dat is toch helder ?? Wij kopen nu via dat zogenaamde spaarfonds voor de AOW onze eigen staatsschuld-obligaties in en verlagen daarmee ongezien de staatsschuld die we om politieke redenen zo hoog mogelijk voorstellen. Dus mondje dicht, want anders kunnen we niet verder bezuinigen. De mensen geloven graag in sprookjes en dus verkopen wij die. De Staat der Nederlanden en burgers, banken en bedrijven zijn namelijk helemaal niet met elkaar te vergelijken wat de factor 'schuld' betreft. Maar schuld en boete komt ons electoraal prachtig uit. Wij, Zalm en Balkenende maken bijna dagelijks gebruik van de kans die de media ons bieden om die onzin in de grijze cellen van de kiezers te branden.

Petrus: Ik dacht dat Wouter Bos daarom de zwartepiet van jullie kreeg toegespeeld?
J.P. en G.Z.: Ja, en dat gaat eigenlijk heel gemakkelijk, hij durft kennelijk niet echt met links te gaan regeren en zwijgt waarschijnlijk om de verhouding met het CDA niet grondig te verpesten. Anders zouden wij het ook niet weten.

Petrus: Maar waarom blijft de oppositie dan zwijgen over jullie verkeerde voorstelling van zaken?
J.P. en G.Z.: Wouter Bos heeft gelukkig nog niet door dat we met de aflossing van de staatsschuld de grootste nivelleringsoperatie van de eeuw doorvoeren. We leggen de rekening voor de vergrijzing via de vrije markt ergens anders neer. Dus ook bij de gepensioneerden die huur moeten betalen; en die zien de relatie toch niet.

Petrus: Ja, de lijkt 'n prachtige oplossing om de vergrijzing te betalen, maar ik voel toch nattigheid.
J.P. en G.Z.: Het is niet onze bedoeling dat het algemeen bekend wordt, en zeker niet bij onze VVD- en CDA-achterban. Die hebben we met het angst aanjagen voor de staatsschuld en de loden last op de schouders van onze kinderen net goed in het gareel. Het is maar goed beste Petrus dat er geen telefoon- en internetlijn bestaat tussen hemel en Aarde; want anders kunnen wij het wel schudden bij de verkiezingen. Dus mondje dicht hè….!!

Petrus: Ik snap het nog steeds niet. Hoe werkt die nivellering dan?
J.P. en G.Z.: Petrus, je bent kennelijk toch te oud om nog wat te leren. Snap je dan niet dat die uitgespaarde 12 miljard aan rente na aflossing niet meer als inkomen bij de pensioenfondsen op de spaarrekening wordt bijgeschreven? De pensioenfondsen moeten maar zien waar ze dat verlies aan inkomsten elders vandaan halen om te compenseren?

Petrus: Ik vind jullie nogal brutaal, ik zit al bijna 2000 jaar met de sleutels aan de hemelpoort en heb heus wel wat levenservaring. Zo dom ben ik nu ook weer niet. Maar jullie hebben wel een punt dat ik van de geldpolitiek niet zo veel afweet, omdat we in de hemel helemaal geen geld gebruiken.
J.P. en G.Z.: Sorry hoor, beste Petrus, we lieten ons even verleiden door de campagnekoorts.

Petrus: Leg nog eens uit hoe die nivellering er dan uitziet.
J.P. en G.Z.: Nu, dat is heel eenvoudig. Wanneer je de aflossing van de staatsschuld met verkiezingsretoriek door de strot van goedgelovige kiezers wringt, dan bespaar je na de aflossing van de staatsschuld ca. 12 miljard euro per jaar aan rente. Die hoef je dan niet meer te betalen aan de spaarders. De rekening wordt dan doorgeschoven naar de vrije markt en iedereen weet wat voor risico's we dan lopen. Die 12 miljard euro moeten dan gehaald worden door bijvoorbeeld hier in Nederland de huren sterk te verhogen, of in het buitenland te beleggen, zolang dat buitenland dat toestaat en de waarde garandeert. Dit in de hoop dat geen beurskrach de zaken torpedeert, zoals enkele jaren terug is gebeurd. De werknemers hebben daar nu nog last van, met sterk verhoogde premies voor hun eigen pensioen. Dat betekent dat vooral de huurders (ook die met pensioen) geprivatiseerd de rekening krijgen gepresenteerd voor het aflossingsbeleid van het CDA en de VVD; en dat nog dertig jaar lang. Zonder de juiste tegenargumenten van Wouter Bos lopen de kiezers in de val. Die zwijgt tot nu toe; en dat is prima voor ons bij de verkiezingen.

Petrus: Goed laten we nu eens gaan praten met Wouter Bos en Jan Marijnissen.

Petrus: Wouter, zeg eens, ziet het scenario voor de toekomst er anders uit dan gedacht wordt ?
W.B. en J.M.: Ja, heel anders, want zoals Zalm en Balkenende nu brullen is er later - over dertig jaar en heb dus veel geduld - financiële ruimte om de AOW, de zorg en het onderwijs te betalen. Op zich is dat wat de begroting betreft wel juist. Alleen vertellen ze niet dat die 12 miljard euro dan ergens anders vandaan moet komen om de pensioenen te kunnen blijven betalen. Straks, na nog dertig jaar bezuinigen, hebben de pensioenfondsen hun 245 miljard euro weer terug. Wat ze er mee gaan doen is de vraag. Uit speculatieve overwegingen massaal investeren in onroerend goed in de nieuwe landen van de Europese Unie. Grond en gebouwen zijn daar nu voor ons nog spotgoedkoop, maar over dertig jaar tien keer zoveel waard als nu. Dat is slapend rijk worden en dat is een mogelijkheid op de lange termijn. Daar heb je niet veel aan als je nu al met pensioen bent.

Petrus: Wouter, het lijkt er op dat je een beetje gedemoniseerd wordt door Zalm en Balkenende met betrekking tot uw voorstel om de AOW te fiscaliseren. (zie de Scrooge video van Koefnoen)
W.B. en J.M.: Ja, Petrus, ik vind dat ze mijn voorstel verkeerd voorstellen. Vooral om gepensioneerden met een heel hoog inkomen een kleine bijdrage te vragen om de vergrijzing betaalbaar te houden. Dat is redelijk. Ik meen eerlijk dat dit niet alleen sociaal is, maar ook dat de samenleving daardoor leefbaar blijft, ook en juist voor arme ouderen. Het gekke is dat zowel het CDA als vooral de VVD geen bezwaar lijken te hebben tegen verpaupering van ouderen met pensioen; ook niet van CDA- en VVD-kiezers. En ook de werkgelegenheid die met de vergrijzing ontstaan moet gefinancierd worden, zodat mijn voorstel wenselijk is en een goede, bescheiden oplossing.

Petrus: Als dat maar half waar is wat u zegt Wouter, waarom valt de hele samenleving dan over u heen? Waarom legt u het niet goed uit?
W.B. en J.M.: Dat probeer ik wel, maar dan moet ik wel de kans krijgen om het echt goed uit te leggen. Dat gaat niet zo eventjes in een paar minuten. Verreweg de meeste mensen met pensioen hebben geen 15.000 euro bovenop de AOW. Maar Zalm en Balkende beweren dat alle mensen met een pensioen er tot wel 16 procent op achteruit zouden gaan, zoals Maxime Verhagen gluiperig suggereert. Dat is een echte rotstreek.

Petrus: Waarom ontmaskert u dan die onwaarheid niet met een tegenzet?
W.B. en J.M.: U bedoelt de gevolgen van de aflossing van de staatsschuld?

Petrus: Ja, natuurlijk, u hebt net gehoord welke snode plannetjes Zalm en Balkenende hebben met de aflossing van de staatsschuld. Alleen de gevolgen daarvan, daarover zwijgen ze en misleiden ze hun eigen achterban. Tòch...?!
W.B. en J.M.: Ja, dat weet ik wel, maar ook de PvdA heeft aflossing gepropageerd en als ik dan nu ga zeggen dat die staatsschuld helemaal niet afgelost moet worden, dan word ik weer als een draaikont neergezet.

Petrus: Nou en…! Een paar jaar geleden kon jij nog scoren met een 'lekker kontje', Wouter. Dat werkt nu toch niet meer?
W.B. en J.M.: Van dat beeld wil ik graag af. Ik wil inhoudelijk campagne voeren. De mensen moeten weten wat ze kiezen als ze PvdA stemmen.

Petrus: Weten ze dat dan niet als ze CDA of VVD stemmen?
W.B. en J.M.: Ik denk van niet. Niet echt. Ze kiezen bij het CDA en vooral bij VVD voor egoïsme en hebzucht. Dat is per definitie niet sociaal of verantwoordelijk. Maar ik geef toe dat verkoopt erg gemakkelijk. De meeste mensen hebben het eigenbelang voor ogen. Bovendien denken ze bij zowel de VVD als het CDA dat alle problemen worden opgelost door iedereen in een betaalde baan te wringen. Nog even en de kinderarbeid wordt ook weer ingevoerd omdat dat rendabel en efficiënt is. De VVD wil ook de bijstand afschaffen voor mensen jonger dan 27 jaar. Dat kan uitmonden in toestanden zoals in de Franse voorsteden.

Petrus: Zou u dan niet eens beginnen met het zwaard van Damocles om te draaien? U hebt toch meegeluisterd toen ik met Zalm en Balkenende stond te discussiëren. U weet nu toch dat de demagogie over de staatsschuld geen hout snijdt?
W.B. en J.M.: Dan moet ik de draai van 180 graden op dit punt wel maken. Als ik het nieuwe inzicht mag verdedigen moet ik wel voldoende media-aandacht krijgen, anders werkt het weer negatief uit. Bij de VVD en het CDA staan ze al klaar om mijn verandering van koers uit te buiten. Terwijl ik nu weet dat hun voorstel tot het aflossen van de staatsschuld minstens tien keer zo slecht uitpakt voor de mensen met pensioen en ten koste zal gaan van de werkgelegenheid in de zorgsector, omdat de koopkracht wegebt om de salarissen te betalen.

Petrus: Nu u het toch over de werkgelegenheid hebt, wat denk u van het opengaan van de grenzen naar de nieuwe landen? De Polen, Bulgaren, Letten en straks de Roemenen staan te trappelen van ongeduld om massaal naar het westen te komen om het werk veel goedkoper uit te voeren dan dat de Nederlanders dat ooit kunnen. Dat zit hem in het verschil van loon- en prijsniveau tussen de landen. Daarvoor is wel een goede oplossing te vinden, maar daar spreekt nog niemand over. Die oplossing voor ongewenste arbeidsmigratie in Europa is fiscale koopkrachtpariteit.
W.B. en J.M.: De koopkrachtverschillen in Europa zijn zo groot dat arbeids- en productiemigratie grote verstoringen van de sociale verhoudingen gaat opleveren. De Amerikanisering van de maatschappij heeft veel negatieve aspecten. De VS bouwt nu over duizenden kilometers een 'ijzeren gordijn' om de Mexicanen en Zuid-Amerikanen tegen te houden die in de VS willen werken. Wij halen dat 'ijzeren gordijn' met het oosten van Europa juist weg. Het wachten is dan op de tsunamie van werkzoekenden uit de nieuwe landen, zoals premier Blair van Groot Brittannië al heeft ervaren. In New York leven in 2006 meer dan 1,3 miljoen armen van voedselbanken. Een waar schrikbeeld voor ons land, maar zolang niemand er over praat kan het voor ons electoraal geen kwaad.

Petrus: Goed, we hebben het nu over de sociale verhoudingen, en we hebben Jan Marijnissen nog niet gehoord. Dat is op zich al een opmerkelijk verschijnsel.
W.B. en J.M.: Zo kan die welweer Petrus, u gaf mij de kans nog niet om wat te zeggen.

Petrus: Dat voordeel hebt ik als je de zaken volledig in de hand hebt, zoals in deze sketch. Maar vertel eens, en maak van uw hart geen moordkuil.
W.B. en J.M.: We staan er in de peilingen heel goed voor. Nog even, en we zijn groter dan de VVD. Dat komt omdat wij precies weten te vertellen waar het in het echte leven om draait. Dat is de sloop van de sociale voorzieningen en de koopkracht voor gewone mensen. De voedselbanken vind ik een regelrechte schande voor met name het CDA. Van de VVD kan men zoiets wel verwachten. Die willen zelfs jongeren tot 27 jaar elke vorm van uitkering afpakken. Dat vraagt om verzet tegen een dergelijk asobeleid. Van maatschappelijke verantwoordelijkheid maken ze bij de VVD echt een farce. Als u de verrijking bij de Quote 500 bekijkt, dan snap ik de mensen die CDA stemmen echt niet.

Petrus: U praat dus over normen en waarden en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
W.B. en J.M.: De christelijke waarden en normen zijn ook bij het CDA, als het op eerlijk delen aankomt, compleet weg. Alles gaat richting rendement, arbeidsdwang en dienstbaarheid tegen de laagste lonen. Bij het CDA moet men niet zijn als je nog een beetje welvaart wil hebben met een volledige baan als enkelverdiener. Het is al zover dat je om een beetje normaal rond te komen twee banen op een deur moet hebben. Alle alleenstaanden, zoals bijstandsmoeders, leven daardoor op of onder de armoedegrens.

Petrus: Ik heb op televisie gezien (ook in de hemel hebben we een tv-schotel) dat er per maand wel drieduizend huisuitzettingen en dertigduizend gas-, energie en waterafsluitingen zijn.
W.B. en J.M.: Het is kristalhelder dat de effecten van de zogenaamde sanering van de economie alleen maar geleid heeft tot het rijker worden van de rijken; en dat ten koste van de gewone man en de mensen op het minimum. Voorbeelden te over. Neem de zorg, het onderwijs, openbaar vervoer, overal wordt alles duurder en slechter van kwaliteit. De mensen zullen daardoor hun keus op 22 november wel kunnen maken. De egoïsten en asocialen kiezen CDA of VVD.

Petrus: Goed Jan Marijnissen, u bent overduidelijk. Ik laat het hier maar bij. Ik ben geen rechter en zal mij dus onthouden van een definitief oordeel. Dat laat ik over aan de mensen op Aarde op 22 november.

Toch heb ik nog een vraag. Waarom hebt u Agnes Kant verhinderd om met de heer Brockhus van de Sociale Databank Nederland een uurtje te gaan winkelen om de prijzen te vergelijken? De prijzen van vandaag met die van vlak voor de invoering van de euro. Daarnaast - en dat houdt er verband mee - waarom zegt u niks over de devaluatie van de gulden met tien procent bij de invoering van de euro? Waarom hebt u geen compensatie geëist zoals Martin Dessing dat doet voor het koopkrachtverlies van vooral de armen en de minimuminkomens? Ik hoor u te weinig over het ontstaan van voedselbanken voor de armen. Bent u de soep van Colijn dan vergeten? U bent een echt sociaal voelende mens Jan, dat hebt u bewezen. Maar waarom dan deze zaken laten liggen?

Als laatse wil ik jullie allemaal attenderen op een wel heel bijzondere kandidaat voor de verkiezingen op 22 november. Ik kan mij letterlijk in alle 'eeuwigheid' niet herinneren dat een chimpansee zich kandaat heeft gesteld voor de Tweede Kamer. In Hilversum en enkele gemeenten daaromheen zie je op de aanplakborden een affiche met een chimpansee op plaats elf van LIJST 14. Wat denkt u daarvan?

En wat de 'Bos-bashing' van Wouter Bos betreft; zijn klagen daarover is een zwaktebod. Hij zou de kritiek moeten pareren door het echte gevaar voor de koopkracht van de mensen met pensioen aan de orde te stellen. Dat gevaar komt van de VVD en het CDA. De gevolgen van het voorstel van de VVD en het CDA om de staatsschuld af te lossen zijn minstens tien keer zo groot als die zogenaamde dramatische aantasting van de koopkracht van de AOW zoals Maxime Verhagen van het CDA dat voostelt. Als Wouter Bos de verkiezingen verliest heeft hij dat aan zichzelf en de media (die hierover geen vragen stellen) te danken, omdat hij de durf niet had om de draai te maken en vragen te stellen over de sociale functie van de staatsschuld; het grootste en stabielste spaarfonds van het land. (Zie het beursdrama van Japan en het fraude-debacle van Enron). Zorg maar dat dat niet gebeurt met de pensioenen van de kiezers.

© Rob Brockhus
St. Sociale Databank Nederland
Westkade 227
1273 RJ huizen
035-5244141
E-mail: sdn@planet.nl
Website:www.sdnl.nl