Katholiek Nieuwsblad: "Van der Knaap misleidt Tweede Kamer'

Afluisteren is in dit land gewoner dan de meeste Nederlanders voor mogelijk houden

href="http://www.sdnl.nl/kn.htm"> Katholiek Nieuwsblad . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . Media