</CENTER> Absurde wereldvreemdheid: de Nieuwe Algemene Bijstandswet
Armoede . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Kleintje Muurkant

Absurde wereldvreemdheid

De politieke discussie rondom de Nieuwe Algemene Bijstand Wet had veel weg van de meningsvorming en besluitvorming binnen het Vaticaan. Terwijl men zich in Vaticaanse kringen bezorgd buigt over de seksualiteit en de seksuele moraal, grijpt in veel landen AIDS om zich heen. Ondertussen leeft men in orthodox katholieke kringen nog zo ongeveer in het geloofstijdperk van ruggenmergtering door veelvuldig masturberen (alleen bij jongens, overigens); seks is alleen toegestaan, binnen het huwelijk, uiteraard, voor de voortplanting en absoluut niet for fun; terwijl het enige voorbehoedsmiddel dat de afgelopen twee millennia het KEMA-keurmerk van de RK-kerk wist te verwerven de periodieke onthouding is. Verder houdt men zich daar druk bezig met zaken als het redden van de ongewenste vrucht; het bestrijden van voorlichtingscampagnes voor het gebruik van condooms (ook niet als preventie tegen AIDS).

Tja, dit soort gedachten en beslissingen hebben een hoog cloudcuckooland gehalte. De besluiten en archaïsche opvattingen van de paus worden hier dan ook gelukkig door zowat iedereen nonchalant terzijde gelegd.

Angstwekkender wordt het als onze eigen democratisch gekozen volksvertegenwoordigers/sters ook frequent hun eigen politieke variant van cloudcuckooland bezoeken. 'n Recent staaltje van absurde wereldvreemdheid en klassieke orthodoxie met een zeer hoog Vaticaangehalte was donderdag 31 januari jongstleden in de Bossche gemeenteraad te beluisteren tijdens de behandeling van de Nieuwe Algemene Bijstand Wet. Hun geloofsstellingen kwamen neer op: bijstand is tegennatuurlijk, periodieke onthouding van uitkering, prikkels om uit de bijstand te komen, werk, werk, werk, controle, controle, controle, additionele arbeidsplaatsen, melkertbanen, versnelde uitstroming.

Zoals het Vaticaan omgaat met seks en moraal ging de gemeenteraad (op GrLinks na) om met werk en uitkeringen. Het Vaticaan heeft in dit land geen wijdvertakt machtsapparaat meer om hun opvattingen door te drukken. Anders ligt dit met de politiek, hun waanzinnige opvattingen zullen worden uitgevoerd door een loyaal ambtenarenapparaat. Waar waanzin recht wordt, help maar een ding: verzet.