</CENTER> Diefstal van rente door de Nederlandse banken + SDN + Brockhus
Armoede . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Kleintje Muurkant

Oude Koeien

Onder de kop 'geniepige vorm van geld verdienen' wordt in het Brabants Dagblad van 13 januari met grote prudentie één van de mijn inziens zwaarste criminele praktijken in Nederland onder het schijnwerperlicht van de openbaarheid gelegd. De trage overboeking van onze betalingen tussen de banken en het girosysteem wordt eindelijk besproken. De vereniging Consumenten & Geldzaken en de ondernemersorganisatie MKB Nederland, vinden het weliswaar uiterst kwalijk dat er circa 1300 miljoen gulden per jaar door de banken wordt "verdiend" aan het vermogen van de burgers, maar beschouwen dit eigenlijk nog als "een legale vorm van verduistering, die niet via de rechter is aan te pakken".

Ik vind deze vorm van kwalijk geld verdienen niks minder dan diefstal op zeer grote schaal. Iets waartegen ik al 15 jaar protesteer, en waarover dan eindelijk eens iets in de media wordt gezegd. Ik ben het niet eens met de woordvoerders dat hieraan niets te doen zou zijn. Dr. Duisenberg van de Nederlandsche Bank NV pleitte enkele jaren geleden, bij de introductie van de eerste elektronische betaalpas in Woerden, ook al voor 'tarifering' van de werkelijke kosten van het betalingsverkeer, zodat 'n eind gemaakt zou worden aan deze oogluikend gedoogde, maar feitelijk onwettige manier van kostendekking, waarmee onder andere de 'gratis' bankafschriften werden gefinancierd.

Die tarifering kwam er wel, maar de manipulatie van de geldstromen verdween evenwel niet. Niemand kan mij wijs maken dat het vruchtgebruik van particulier vermogen onder welke omstandigheid dan ook ingepikt kan worden door derden; en dan ook nog zonder strafrechterlijke consequenties. De Nederlandse bank NV is daarom ook partij in deze mijns inziens onwettige praktijk van rentediefstal, die heel eenvoudig beëindigd kan worden, wanneer in het parlement een wet wordt aangenomen om een strikte beperking van de transporttijd van geld via het bank-girosysteem af te dwingen. Grote bedrijven hebben meestal een treasurer in dienst, die de bankier nauwlettend op de vingers kijkt bij diens onophoudelijk manipuleren van de valutadagen en van de effectieve tijd die het transport van geld vergt.

Toch is de diefstal van die 1300 miljoen gulden aan rente nog niet eens mijn grootste bezwaar, hoewel ik een dergelijk illegaal handelen van de banken a priori afwijs, maar het feit dat het eigen vermogen van ondernemers economisch wordt doodgemaakt, waardoor enerzijds een ondernemer zijn eigen geld voor debiteurenfinanciering moet teruglenen bij de bank die hem beduvelt, en anderzijds de werkgelegenheid van honderdduizenden mensen tenietgedaan wordt, omdat de bankiers circa 16 miljard gulden aan ondernemingsvermogen aan de werkgelegenheid onttrekken. de sociale lasten voor werkgevers en werknemers worden daardoor ook nog eens onnodig opgeschroefd; en de overheid wordt onnodig gedwongen te bezuinigen op allerlei sociale voorzieningen. Daarnaast kost een dergelijk handelen minstens vijftig miljard gulden aan productie die wegvalt door het wegmanipuleren van het eigen vermogen van de ondernemers (geldmassa maal omzetsnelheid). Een eigen proef met het betalingsverkeer heb ik jaren geleden ook al gedaan, waarbij de overboekingsvertraging zelfs opliep tot drie weken.

Wanneer de plaatselijke en landelijke overheid, sociale partners en maatschappelijke instellingen zich werkelijk druk maken over de werkgelegenheid, dan zou een nadere bestudering van de geldstromen, onder andere via de banken, prioriteit nummer één moeten zijn. Want werkgelegenheid en werkloosheid loskoppelen van het betalingsverkeer, is net zo verwerpelijk als de vastgestelde ontvreemding van het vruchtgebruik van particulier vermogen door de banken.

Rob Brockhus (Huizen)