</CENTER> klassenjustitie in de RARA-affaire + Justitie + RARA + SDN
Armoede . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Kleintje Muurkant

"In het belang van het onderzoek"

Met deze woorden kan de Nederlandse Justitie doen en laten wat 't wil. De zogenoemde RARA-affaire maakt dit pijnlijk duidelijk. RARA is een alibi om verdachten alle rechten te ontnemen, schrijft freelance journalist Hans Krikke in zijn zojuist verschenen 'Dagboek van een RARA-terrorist'. Achter deze provocerende titel schuilt een felle aanklacht tegen het opsporingsapparaat dat al tien jaar bezig is om een flink aantal aanslagen en brandstichtingen op te lossen die door RARA tussen 1987 en 1993 zijn gepleegd.

Hans Krikke raakt rechtstreeks bij deze kwestie betrokken wanneer hij op 28 september 1994, om vijf uur 's morgens, een stel politiemensen in zijn huis over de vloer krijgt. Dozen vol manuscripten en persoonlijke papieren en bezittingen worden in beslag genomen. Vanaf dat moment zal Hans landelijke bekendheid krijgen als RARA-verdachte. Wat er dan allemaal met je kan gebeuren beschrijft hij in zijn:

'Dagboek van een RARA-terrorist'

Het boek is een emotionele aanklacht tegen de enorme rechteloosheid waarin je terecht komt wanneer de staat het op je gemunt heeft. Ze halen je hele leven overhoop zonder dat iemand hier iets aan schijnt te kunnen, en willen doen. Met gebruik van het gevaarlijk vage 'rechts'artikel 140 worden mensen soms jarenlang dag en nacht gecontroleerd. Uit de dikke pakken papier die Justitie en politie hebben geproduceerd blijkt overduidelijk dat de zogeheten 'pro-actieve opsporingsfase' Orwelliaanse geheime dienst trekken heeft.

Hier bij het Kleintje kunnen we daarover meepraten. Ten tijde van RARA-aanslagen waren een aantal van ons nauw betrokken bij het maandblad Konfrontatie. Dit blad is door de toenmalige BVD-chef Docters van Leeuwen publiekelijk tot spreekbuis van RARA gebombardeerd. Alleen vanwege het feit dat RARA-verklaringen werden afgedrukt, opdat een ieder kennis kon nemen van Rara's argumenten!

Politie en Justitie hebben hier echter een duidelijk belang bij. Zij zijn continue bezig een wig te drijven tussen gematigden en radicalen. Aangezien RARA zich oorspronkelijk richtte op de Nederlandse betrokkenheid bij de Zuid-Afrikaanse apartheidspolitiek (lees hier trouwens de complottheorieën uit de Groene Amsterdammer van 24 januari 1996 nog maar eens op na) leverde elke actie wel weer wat ruzie en onzekerheid bij antiapartheidsactivisten op. Nadat RARA het Nederlandse vluchtelingen en illegalen 'beleid' op de korrel nam verschoven de interne discussies zich naar vluchtelingen organisaties en illegalen-helpers.

Politie en Justitie hebben er groot belang bij wanneer hechte hulpstructuren uiteen vallen. Hechte structuren zijn ook moeilijk door 'mollen' en agenten te infiltreren. Na elke RARA-activiteit nam iedere keer opnieuw de hoeveelheid 'benaderingen' van activisten door agenten van de Binnenlandse Veiligheids Dienst toe. Diegenen die betaald werden om de RARA-activisten uit te schakelen waren natuurlijk super gefrustreerd dat ze geen resultaten boekten.

Het besluit om bij het journalistencollectief Opstand, de plek waar Hans Krikke samen met zijn collega Jan Mter werkte, binnen te vallen zal dan ook veel te maken hebben gehad met de enorme 'buit' die daar te halen was. Opstand was al jaren bezig zeer kritische reportages en documentaires te maken over het Nederlandse justitiële beleid ten aanzien van vluchtelingen en illegalen. Zij draaiden actief mee in een solidariteitsnetwerk, bedoeld om nog enige menselijkheid te verschaffen aan de vele slachtoffers van het rigide en egoïstische deportatiebeleid van de Nederlandse regering.

Dat netwerk heeft natuurlijk zware schade opgelopen door de politie-inval bij Opstand. Vele ordners en vergaderverslagen zijn door de hermandad doorgelezen en gekopieerd. Dat de inval Opstand rechtstreeks in relatie met Rara heeft gebracht was uiteraard opzet, daar kom je namelijk niet meer zomaar vanaf. Wanneer je enigszins wilt snappen wat zo'n staatsoperatie tegen je voor effect heeft dan moet je zeker het boek van Hans Krikke lezen.

Maak 30 gulden over op giro 5349231 t.n.v. Kleintje Muurkrant o.v.v.: 'Krikke dagboek' en je krijgt het boek toegestuurd. Vraag in iedere boekwinkel waar je komt om dit door Uitgeverij papieren Tijger (Breda) uitgegeven boek...