drs. E.J.H.M Hooymans van Justitie zendt Gerechtshoven, Rechtbanken
en Kantongerechten een brief inzake de Kinderbescherming II


Zwartboek Kinderbescherming . . Jan Hop . . . St. Sociale Databank Nederland . . . Arlette . . . Jeugdzorg . . . IRM


    Onderdeel  juridische zaken           bij beantwoording
  Contactpersoon  Mw. mr. A.P. Versteeg         de datum en ons
Doorkiesnummer(s)  030-2392412              kenmerk vermelden
      Datum  26 november 1997
   Ons kenmerk  LB 97/1305/APV
    Onderwerp  zittingsvertegenwoordiging


Macht is recht, een samenvatting van het Zwartboek kinderbescherming op internet:

Kinderdieven Wetteloze praktijken
Andere tijden Hoe wordt het raadsrapport geschreven?
De zaak Admiraal/Vermaas De zaak J. Zander
De zaak Jansen/Vermeulen De zaak J. Hop
Problemen met de Raad voor de Kinderbescherming, (gezins)voogdij-instelling of Bureau Jeugdzorg?
Bel 06-21943139 / E-mail: j.hop3@chello.nl