Kinderbescherming niet meer bij rechter aan tafel


Zwartboek Kinderbescherming . . Jan Hop . . . St. Sociale Databank Nederland . . . Arlette . . . Jeugdzorg . . . IRM

Den Bosch - Het gerechtshof in Den Bosch heeft maatregelen getroffen om de schijn van handjeklap te voorkomen. Afgelopen dinsdag berichtte deze krant over een publicatie op Internet van de stichting Sociale Databank. De pagina, gemaakt door J. Hop uit Ermelo, laat onder meer misstanden zien bij de toewijzing van kinderen bij echtscheidingszaken.

Volgens Hop is regelmatig sprake van handjeklap doordat de medewerkers van de Raad voor de kinderbescherming al ruim voor een zitting in de rechtszaal aanwezig zijn en ook na de zitting bij de rechters aan tafel kruipen. "Ik ken zelfs zaken die al van te voren waren bekokstoofd", aldus Hop.

Het Hof in Den Bosch heeft gisteren bevestigd voorgoed een einde te maken aan deze praktijken. De Kinderbescherming moet voortaan tegelijk met de betrokkenen partijen binnenkomen en ook tegelijk met hen de zaal weer verlaten, zelfs als twee zaken direct na elkaar worden behandeld.


Macht is recht, een samenvatting van het Zwartboek kinderbescherming op internet:

Kinderdieven Wetteloze praktijken
Andere tijden Hoe wordt het raadsrapport geschreven?
De zaak Admiraal/Vermaas De zaak J. Zander
De zaak Jansen/Vermeulen De zaak J. Hop
Problemen met de Raad voor de Kinderbescherming, (gezins)voogdij-instelling of Bureau Jeugdzorg?
Bel 06-21943139 / E-mail: j.hop3@chello.nl