Demonstratie gezinsvoogden om meer geld voor werk zonder afgifte contactjournaal gezinsvoogd om dit werk doorzichtig en controleerbaar te maken. (2-11-00)


Zwartboek Kinderbescherming . . Jan Hop . . . St. Sociale Databank Nederland . . . Arlette . . . Jeugdzorg . . . IRM

 

Tekst interview met verschillende medewerkers van de Stichting Jeugd en Gezin Flevoland.

Zie de CD-Rom van de video-opnamen die ter plaatse gemaakt zijn. 
 
 
 
Wordt verwacht.


Contactjournaal (Gezins)voogd

Afgifte compleet contactjournaal (gezins)voogd noodzaak voor onafhankelijk toezicht/oordeel


Macht is recht, een samenvatting van het Zwartboek kinderbescherming op internet:

Kinderdieven Wetteloze praktijken
Andere tijden Hoe wordt het raadsrapport geschreven?
De zaak Admiraal/Vermaas De zaak J. Zander
De zaak Jansen/Vermeulen De zaak J. Hop
Problemen met de Raad voor de Kinderbescherming, (gezins)voogdij-instelling of Bureau Jeugdzorg?
Bel 06-21943139 / E-mail: j.hop3@chello.nl