Kinderbescherming gebruikt raadsrapporten zonder waarheidsbevinding


Zwartboek Kinderbescherming . . Jan Hop . . . St. Sociale Databank Nederland . . . Arlette . . . Jeugdzorg . . . IRM

Acht u het gewenst dat raadsmedewerkers mogen weigeren documenten van de klagende ouder onder inzage te vermelden die de beweringen van de betrokken raadsmedewerker weerleggen met als argument dat de raadsmedewerker uitmaakt wat in het raadsrapport komt en dat vader maar een advocaat moet nemen om zich te verdedigen? Antwoord Ja of Nee is voldoende.

Jurisprudentie.
Een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming niet is gericht op waarheidsbevinding Staatssecretaris van Justitie namens deze Mr J.J.H. Suyver, Secretaris-generaal. Kenmerk 9504622 004 13.09.95. Zaak Zander/RvdK Zwolle.

Als in een raadsrapport staat vermeld dat er geen omgang heeft plaatsgevonden tussen kinderen en vader over een bepaalde periode terwijl er wel omgang heeft plaatsgevonden tussen kinderen en vader bewijsbaar met documenten hebben de betrokken raadsmedewerkers dan valsheid in geschrifte in een raadsrapport gepleegd? Antwoord Ja of Nee is voldoende.

Acht u het gewenst dat een concept raadsrapport minimaal drie dagen voor het inzage gesprek in bezit van de betrokken ouders moet zijn zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op het inzage gesprek? Antwoord Ja of Nee is voldoende.

 

Met vriendelijke groet,

Contactjournaal (Gezins)voogd

Afgifte compleet contactjournaal (gezins)voogd noodzaak voor onafhankelijk toezicht/oordeel


Macht is recht, een samenvatting van het Zwartboek kinderbescherming op internet:

Kinderdieven Wetteloze praktijken
Andere tijden Hoe wordt het raadsrapport geschreven?
De zaak Admiraal/Vermaas De zaak J. Zander
De zaak Jansen/Vermeulen De zaak J. Hop
Problemen met de Raad voor de Kinderbescherming, (gezins)voogdij-instelling of Bureau Jeugdzorg?
Bel 06-21943139 / E-mail: j.hop3@chello.nl


    In samenwerking met: St. Sociale Databank Nederland
    Internet site: http://www.burojeugdzorg.nl