Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie

IRM . . Antecedenten Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Zwartboek Kadaster

Slechtzienden?. Klik op een rondje voor een groter letter type hier onder,
100% 125% 150%

Het Vragenvuurtje voor juristen, hoogleraren, rechters, advocaten en officieren
Op EuroStaete is besloten 'n tribunaal in te richten om rechtspraak te evalueren

Videoverslag van de rechtszaak tegen de Sociale Databank Nederland

Het kortgeding diende 27 juni in Rechtbank Den Bosch om 9.30 uur met mr. B. Geurtsen. De SDN werd gedagvaard wegens het niet vooraf aanbieden van een weerwoord aan advocaat mr. H.F.C. Kuijpers. Mr. D.H. Harff was zijn (vaste) raadsman. Deze heren hadden een proces aangespannen (dat diende op 27 juni 2008) tegen de Stichting Sociale Databank Nederland en diens bestuursleden n.a.v. een interview op video. Zij eisen € 50.000 schadevergoeding. Zij voeren regelmatig processen tegen iedereen die verwijst naar het conflict tussen deze meesters in de rechten en Gerard Kucharek. Zie Google en Leugens.nl !! Waarom worden deze websites mèt commentaar niét aangeklaagd en de SDN zonder commentaar wèl ?!! De SDN werd vrijgesproken van schadevergoeding maar moet wel een rectificatie plaatsen. De fout m.b.t. wederhoor zal de SDN niet meer maken. Ook al was de klacht van Gerard Kucharek gedocumenteerd met honderden bewijzen.

Het Videoverslag van deze zitting willen wij u niet onthouden, te meer omdat hier duidelijk wordt dat een advocaat in het belang van zijn cliënt mag beschimpen, verdraaien, liegen, meineed plegen en alles wat God verboden heeft, behalve misschien kinderporno vertonen. De tuchtraad heeft daarvoor het groene licht gegeven. Wij als gewone burgers worden diep geshockeerd wanneer je voor de eerste keer met dit soort vuilspuiterij wordt geconfronteerd. Karaktermoord is hier het juiste woord. Het gedrag van deze advocaten is o.a. voorgelegd aan de Orde van Advocaten, de Raden en Hoven van Discipline en aan de Tweede Kamer. (Zie de mailinglist). Wat Justitie wel mag kennelijk, maar de burger niet.

Waarschuwing...!!!

Wanneer voldoende jurisprudentie ontstaat dat bij een journalistiek opgetekende wetsovertreding of melding van fraude er geen wederhoor vooraf is toegepast, dan kan de klager een proces tegen de krant, omroep of blad starten met een vooraf geprogrammeerde veroordeling tot het betalen van grote schadebedragen. De actualiteit en persvrijheid wordt daarmee de nek omgedraaid, want de media zullen de les hardhandig leren ten gunste van de klager of wetsovertreder die er zelfs 'big business' van kan maken. Projecteer op uzelf wat op 27 juni 2008 de St. Sociale Databank Nederland overkwam met de aanval van de advocaten Kuijpers en Harff. (zie de 12 centimeter dikke aanklacht op de website van G.H. Kucharek die behalve het interview geen enkele relevantie heeft met de klacht in het kortgeding, om daarmee de rechter te misleiden zoals Kuijpers in zijn boek uitlegt hoe dat te doen. Het pleidooi van mr. Marjolijn Vissers toont inzicht, vakkennis en beschaving.

Essentieel zijn:

 1. De integriteit van de dossiers, want wie heeft toegang tot het dossier zonder toezicht?
 2. Wie is belanghebbende ingeval van diffusie vergiftiging zoals in de zaak Bas Heijmen?
 3. Wat is de reden van de excessieve beveiliging?
 4. Waarom die extreme fobie voor het bekendmaken van de namen van rechters en officieren?
 5. Waarom rechtsweigering in de zin van ontwijkende uitspraken met als gevolg financiële consequentie voor de overheid?
 6. Wat is de reden dat geen officieel papier wordt gebruikt bij uitspraken en arresten? Maar blanco A4?
 7. Waarom worden arresten en uitspraken van rechters en raadsheren al te vaak niet volgens de wet ondertekend?
 8. Mogen rechters wettelijke voorschriften m.b.t. vormvereisten en ondertekening van uitspraken in de wet negeren?
 9. Wanneer wordt de functie van de deurwaarder strikt gescheiden van die van 'n incassobureau vanwege verstrengeling?
 10. Wat te denken van de schandpaal waaraan de Nederlandse rechtspraak wordt genageld in het soevereine EuroStaete?
 11. De door beŽdigde personen genegeerde wettelijke verplichting om als kennisdrager aangifte te doen bij de politie of Justitie van strafbare feiten die zijn gepleegd door een derde. Die verplichting bestaat vanwege art. 160 Sv en 162 Sv van het wetboek van strafvordering en art. 136 Sr. die wettelijk van toepassing zijn worden stelselmatig genegeerd.

Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2010 Aansporing van een minister.

  Brief aan premier Rutte en Dhr. S.A.E. Schrover, directeur Rijksvoorlichtingsdienst
  De Omerta van de Raad van (Non-) Discipline blijkt weinig minder dan een doofpot
  Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de benoeming van hun rechters
  Rechters aanvaarden gedragscode om onpartijdigheid van magistraten te waarborgen
  Gebrek aan onpartijdigheid kan het vertrouwen in de rechtspraak zelfs ondermijnen
  Rechter in Nederland heeft vaak te veel petten op en lijkt daarom niet onafhankelijk
  Rechters moeten ook aansprakelijk worden om schade te kunnen verhalen op rechters
  Kwaliteit van de rechtspraak lijdt onder de werkdruk en het zeer grote aantal zaken
  Antecedentenregisters van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren
  Integriteit van de advocatuur staat ter discussie zegt advocaat mr. Mic van Bremen
  Terug naar het begin