De pensioenen zijn sowieso betaalbaar met € 1100 miljard in kas. Waar is € 50,9 miljard gebleven in het Spaarfonds AOW?

Sociale prestatie van Nederland inclusief de AOW

Voedselbanken . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . AOW . . Mark Rutte href="http://www.sdnl.nl/mark-rutte.htm">

Minister Zalm kreeg 26-6-06 in Laren NH de 'Gouden Zalm' uitgereikt

Op 26 juni werd in het politiek café in Laren (NH) aan minister Gerrit Zalm de Gouden Zalm Trofee aangeboden als blijk van waardering voor zijn prestaties als minister van Financiën, maar wel met een vermelding dat er ook schaduwkanten aan zijn beleid te ontdekken zijn. Een vergulde zalm kan bij nadere beschouwing toch ook een paard van Troje blijken te zijn. Nu de regering is gevallen ontstaan er nieuwe mogelijkheden om de bevolking meer invloed te geven in het politieke proces. De concrete oplossing daarvoor is de inspraak van de burgers in de politiek te realiseren. Die invloed van de burger is nu precies nul...!! Een keer in de vier jaar een beetje richting geven aan de politieke koers stelt werkelijk niets voor. De coalitievorming en een regeerakkoord schakelt daarna de democratie volkomen uit. Want burgers krijgen nooit wat ze gekozen hebben, zoals Pim Fortuyn heeft laten zien. Die onvrede is nu niet minder.

Maar er is een oplossing gevonden. Want Kamerzetel 151 zal de lakmoesproef voor de politieke partijen kunnen zijn wat betreft hun echte democratische gehalte. Een partij die blijft weigeren om de inspraak van de burgers serieus te nemen, zoals die bij de Sociale Databank Nederland wordt gepresenteerd, maakt feitelijk dezelfde inschattingsfout. Met name het CDA en vooral de VVD deden dat vanwege electorale overwegingen om de positie van minister Rita Verdonk ondanks alles te blijven steunen, waardoor het kabinet is gevallen en splijting van de VVD te voorkomen. De reden daarvoor lijkt te zijn - zoals in Nova al opgemerkt - dat Rita Verdonk met de helft van het VVD-electoraat aan de haal zou kunnen gaan, samen met LPF-coryfee Marco Pastors om ter rechter zijde een nieuwe partij te vormen. Die partij zou veel kiezers kunnen wegtrekken bij vooral de VVD, maar ook bij het rechtsdenkende deel van het CDA en het complete LPF-electoraat. De politieke machtsbasis voor de VVD zou daardoor meer dan gehalveerd kunnen worden.

Wij menen dat nieuwe verkiezingen zo snel mogelijk moeten worden georganiseerd, zodat de wezenlijke zaken die alle burgers raken onderdeel van hun keuze zijn bij het vormen van een nieuwe regering. Dat hoeft niet per se een PvdA-regering te zijn als alternatief voor een liberaal-christelijke hegemonie in de afgelopen 60 jaar. Laat de burgerij zelf maar een actieve rol spelen in de politiek. De Sociale Volks Partij is in elk geval opgericht om met name die directe invloed in de polkitiek op een afgewogen wijze gestalten te geven. (zie het partijprogramma op www.volkspartij.eu)

Hieronder enkele andere waarnemingen over het (integer) functioneren van minister Zalm

Minister Zalm breekt zijn belofte aan Karel de Werd
Hoe betrouwbaar is Gerrit Zalm na zijn optreden in Laren?
Waarom laat Wouter Bos Zalm onweersproken liegen over fiscalisering vd AOW?
Zalm liegt glashard over zijn manipulatie met de omwisseling naar de euro
Martin Dessing deed aangifte bij de politie tegen minister Zalm wegens fraude
Ook minister Gerrit Zalm liegt over aspecten van de euro en de Europese grondwet