De euro-ramp treft ons allemaal!

EuroStaete . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <==> SDN . . . Euro-inflatie . . . Eurobedrog . . . Documentatie

Zelfs de begrotingen van rijk en gemeenten vertonen recordtekorten door de euro

Martin Dessing presenteert zijn boek

Martin Dessing stootte min of meer bij toeval op de ontwikkeling van de euro en de gevolgen die de invoering van de euromunt voor ons land zou hebben. De eerste antwoorden op zijn serieuze vragen hierover van minister van Financiën Gerrit Zalm in december 1996 ontgoochelden hem echter zodanig dat hij tot op de bodem ging uitzoeken hoe de euro in ons land tot stand was gekomen. Hij kwam tot onthutsende ontdekkingen. (zie het interview)

Er werd volledig gehandeld in strijd met onze grondwet. In de Eerste Kamer werd er niet en in de Tweede Kamer niet juist gestemd over de euro-invoering. Bovendien bleek hem al spoedig dat alle mooie beweringen van de politici totaal niet klopten. Ook al omdat er op grote schaal werd gesjoemeld met de overeengekomen besluiten. Zijn in 1997 geuite voorspelling dat het stabiliteitspact niet zou werken, is inmiddels meer dan bewaarheid. Maar óók de door hem voorspelde prijsstijgingen zijn volledig uitgekomen, al wordt dit nog steeds door veel politici, minister Zalm voorop, ontkend.

Terwijl intussen een kwart van onze bevolking regelmatig de deurwaarder op de stoep heeft staan en ruim 43 procent zijn vakantiegeld moet benutten om schulden te betalen! Zelfs de begrotingen van rijk en gemeenten vertonen nu recordtekorten als gevolg van invoering van de euro.

Topondernemers in ons land hebben ontdekt dat zij 30 tot 60 procent meer euro's nodig hebben om hun levensstandaard te kunnen handhaven. Alleen kunnen ouderen en degenen die aan de onderkant van de inkomensgrens leven, zich dat niet permitteren, zij zijn de eerste slachtoffers. Ook voor de toekomst worden de helaas sombere voorspellingen van Martin Dessing met betrekking tot de euro bewaarheid. Zeker na de toetreding van de tien nieuwe eurolanden. Fraude en bedrog zullen in Europa ongetwijfeld verder toenemen, zoals de Nederlandse, door Hare Majesteit de Koningin onderscheiden plichtsgetrouwe ambtenaar Paul van Buitenen in Brussel enige jaren geleden al vaststelde, toen door zijn toedoen de gehele Europese regering Santèr vroegtijdig en gedwongen moest aftreden!

De euro-ramp treft ons allemaal!... ^Behalve politici, ex-politici en... de top-graaiers van semioverheidsinstellinqen en het bedrijfsleven.

Zie het interview over zijn tweede boek: Het eurobedrog treft ons allemaal Martin Dessing schreef zijn tweede boek over de fraude van de toenmalige minister van Financien Zalm, bij de omwisseling van de gulden naar de euro in 2002 !! Daardoor verloren alle spaarders 10 procent van de waarde van hun spaargoeden bij de bank en koopkracht omdat prijzen stegen. Dezelfde truc wordt nu met bezuinigen weer toegepast om de concurrentiepositie van Nederland voor de exportsector te versterken. De prijs daarvoor ligt op het bord van de gewone burger, hoewel werkgelegenheid natuurlijk belangrijk is. De Spaanse en Griekse werkloosheid is een gruwel en mogelijk een bron van sociale onrust. De discussie over ons geldstelsel en de kwaliteit en economische capaciteit van de euro als munt blijft nog steeds buiten beschouwing. Niemand stelt vragen...!

Zie ook bij Google "euroramp", klik door naar schadeclaim en vervolgens naar: Minister Zalm en Regering wilden helaas de waarheid niet horen en.... scroll verder.

  SDN-rubrieken
  Economische onderwerpen
  Geld, het DNA van de economie
  De euro-ramp treft ons allemaal!
  Eurobankiers tegen leuke dingen voor de mensen
  Wetenschappelijke onderbouwing EMU ontbreekt
  Gebruiker euro moet tegen inflatie worden beschermd
  Voorspelling EMU-criteria door SDN uitgekomen
  Nederlandsche Bank moet reserves uitkeren aan Zalm
  Kamervragen die niet aan bod komen m.b.t. de EMU en het ABP-vermogen
  Kamervragen over de EMU over opwaardering van goudvoorraden en ABP-vermogen
  De euro komt er aan. De onzekerheid groeit en het gevaar voor inflatie en armoede
  Econoom Harry van Dalen: De euro brengt de pensioenfondsen voor- noch nadelen
  Het gaat slecht met de koers van de euro, 'n feit dat werd doodgezwegen
  Schadeclaim tegen de staat de Nederlanden wegens foute gulden-euro wissel
  Amsterdam Summit, Inflation is coming with the euro. If true so, then what ?
  The introduction of the euro will cause a wave of inflation
  Mars tegen armoede en werkloosheid vanuit alle landen van Europa voor Eurotop
  Europa is rijk ........ aan werkloosheid en armoede!
  Faxlijst van NIET-gestelde Kamervragen over de EMU-norm en het ABP-vermogen