Gentleman's Agreement rond de invoering van de euro

EuroStaete . . Euro . . Klokkenluiders <===> SDN . . Klokkenluiders . . English

Omwisseling van de gulden naar de euro brengt een golf van inflatie

R.M. Brockhus (Monetair analist)

Aandelen, rente en EMU

6 December 1996

L.s.

U bent met de voorgaande pagina gewaarschuwd voor een golf aan inflatie van ca. 20% die samenhangt met de wijziging in de structuur van de geldomloop vanwege de invoering van de euro. Vrijwel alle bespiegelingen over de euro handelen over de kosten van de invoering ervan voor de burgers en het bedrijfsleven. Het adagium "gratis omwisselen voor de consument" is zo ongeveer het belangrijkste thema in elke discussie. Uit het voorgaande verhaal hebt u kunnen leren dat de kosten van de omwisseling van de gulden naar de euro niet mijn belangstelling heeft. De consument betaalt uiteindelijk altijd; direct of indirect.

Mijn waarschuwing geldt dus niet de kostprijs van de eenmalige omzetting van de ene munt in de andere, maar de neveneffecten die ontstaan in het STROMINGSPATROON van het geld en de TIJDSFACTOR die met het betalingsverkeer samenhangen. Ik ben slechts zijdelings geïnteresseerd in de criteria van convergentie voor de Europese Monetaire Unie, maar specifiek in de particuliere geld- en kapitaalmassa die vrijkomt met het verdwijnen van het de Europese valutahandel; en de vertraging die nu nog in het internationale betalingsverkeer bestaat.

Economen staan te juichen bij deze efficiëntieverbetering van het betalingsverkeer, want u hoeft dan minder rente te betalen over uw debiteurenposities; het betalen gaat voortaan sneller. Het betekent bovendien minder bedrijfskapitaal investeren in de geldstroom. Ik ga er wel vanuit dat u begrepen hebt dat de effectieve geldhoeveelheid bij de omschakeling van de gulden naar de euro fors zal toenemen; want dat is een onvermijdelijk gevolg van de versnelling van het geld. Bij de centrale bank(en) in Europa zal men dit laatste aspect niet kunnen voorkomen omdat het particulier, reeds bestaand geld betreft.

 Ik wil, op basis van een advies, met u als belegger een gentleman's agreement overeenkomen. Want als het waar is wat ik hier naar voren breng, dan bent u met mijn advies in staat om het verlies aan koopkracht van uw nominale waarden in bijv. obligaties en spaarsaldi (wat u zult lijden als gevolg van de euro) te vermijden. Beleggingsspecialist Rienk Kamer vraagt voor een dergelijk - meestal weinig gefundeerd - advies een flinke prijs.

Vandaar dat ik u wil voorstellen, op basis van eerlijkheid en vooral van zelfrespect, naderhand (na realisatie) aan mij een premie te betalen van 10 procent van de winst door tijdig mijn advies te vragen en toe te passen. Met name m.b.t. de vaste waarden die u in bezit hebt. Ik meen dat het alleszins redelijk is dat wanneer ik u met mijn advies niet alleen bescherm tegen een fors verlies aan reële waarde van uw obligaties en in guldens genoteerde spaartegoeden door inflatie (en u zelfs nog een extra winst laat behalen), dat ik dan tien procent als aandeel in de winst wel verdiend heb.

Natuurlijk kunt u na het lezen van het een en ander geheel op uzelf handelen, maar ik dacht dat hier ook sportiviteit en fatsoen een rol spelen, want er is geen dwang, geen sanctie en ook geen geheimzinnigheid in het geding. Op mijn beurt beloof ik de helft van alle premies die ik op deze wijze zal ontvangen aan sociale en ecologische doelen ten goede te laten komen. Ook dit is een kwestie van integriteit en eerlijkheid. Ik ben benieuwd naar uw reactie.


     Reacties uitsluitend schriftelijke naar:
    R.M. Brockhus
    Westkade 227
    1273 RJ Huizen


P.s.:

Misschien denkt u: "Oei, tien procent van die euro-winst over mijn eigen vermogen in dit kader, dat gaat nog. Maar van honderdduizenden mensen tezamen? Oei, maar dat is ....!?" Ja ...., vandaar die integriteit, eerlijkheid en openheid.