Voorspelling EMU-criteria door SDN uitgekomen


Euroblunder . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Nederland voldoet niet aan toetredingseisen voor de Economische en Monetaire Unie

FORUM

13 mei 1997

    EMU-examen

NEDERLAND is binnen. De Europese ministers van Financiën besloten maandag in Brussel dat de staatsschuld, die 76,2 procent van het nationaal inkomen beloopt, niet langer 'excessief te noemen is. Nederland voldoet hiermee aan de toetredingseisen voor de Economische en Monetaire Unie.

Weliswaar moet volgend jaar mei nog officieel worden vastgesteld dat ook het Nederlandse financieringstekort en de inflatie laag genoeg zijn, maar deze procedure zal een formaliteit blijken. Voor Nederland dan. Want er zijn genoeg andere landen die tegen de ene of de andere toetredingseis aanhikken. Vooral Frankrijk en Duitsland, de twee kernlanden van Europa, hebben grote moeite met de tijdige sanering van de overheidsfinanciën. Ondanks uitspraken van Bondskanselier Kohl en president Chirac dat hun land op tijd klaar zal zijn voor de EMU, blijft twijfel knagen.

Om volgend jaar voor het EMU-examen te kunnen slagen hebben alle landen, inclusief Nederland, al in meer of mindere mate gerommeld met de boekhouding. Het ergste voorbeeld komt uit Frankrijk, waar een deel van de opbrengst van de privatisering van het Franse staats-telecomconcern handig kon worden gebruikt om het financieringstekort te verlagen.

De joker van Nederland is steeds het vermogen van het ABP geweest, hèt pensioenfonds van de ambtenaren. Zou dit vermogen van de officiële staatsschuld worden afgetrokken, dan had Nederland allang voldaan aan deze EMU-eis.

Die vlieger is gisteren maar een klein stukje opgegaan. Het ABP-vermogen is door Europa buiten de officiële beoordeling van Nederland gebleven. Maar in de toelichting op het besluit is wel gewezen op dit rijke pensioenfonds en het gunstige effect daarvan op de Nederlandse schuldpositie. Op deze manier is iedereen tevreden gehouden: de preciezen die, vooral om economische redenen, van geen gesjoemel met de criteria willen weten, en de rekkelijken die, op politieke gronden, strikte toepassing van de eisen een miskenning van het EMU-project voor Europa vinden

De preciezen beschikken sterkste argumenten. Strikte toepassing van de eisen is vertrouwenwekkend, en dat vertrouwen is broodnodig voor een goede start van de euro. Dat neemt niet weg dat uitstel of afstel van de EMU, vanwege een te precieze handhaving van de criteria, Europa in een grote politieke chaos kan storten. Bij de staatsschuld is deze richtingenstrijd nog het minst op zijn plaats. De staatsschuld is het zotste criterium voor toelating tot de EMU. Het is beter te strijden over zaken die er echt toe doen.

zie de analyse uit 1996