De Staatsschuld: wat is geld eigenlijk? Weet u het, de politici, de media?

Leef bewust . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . MenS

Kernpunten om journalisten en politici goed te kunnen antwoorden

Ditzum (Duitsland), 10 juni 2012
Dag meneer Roemer,

ik verwijs u naar het gesprek van Eva Jinek met Mark Rutte over de financiŽle crisis van Spanje en Griekenland. Het kwam toen op de rente die nu door Nederland wordt betaald op de financiŽle markt van 1,6 procent voor tien jaar. Wouw..!! Dat is mooi. En dat bij een inflatie van 2,8 procent dit jaar alleen al. Door de Kunduz-coalitie komt er een fikse inflatie bovenop.

Premier Rutte stelde dat wanneer wij de Spaanse rente van 6,4 procent zouden moeten betalen over de staatsschuld van 400 miljard, dat wij dan 20 miljard per jaar meer zouden moeten betalen aan rente aan de beleggers op de internationale kapitaalmarkt. Naderhand vergeleek hij onze rente met die van de Belgen, die 1,5 procent hoger ligt dan die voor Nederland. Dat zou ons dan 6 miljard per jaar meer gaan kosten dan nu het geval is. Opnieuw Wouw..! Maar dan dubbel wouw..! Wat een incompetentie of misleiding!

Zoals u weet heb ik Mark Rutte in Nieuwspoort zelf twee vragen gesteld die u hier kunt vinden. Beide vragen zijn niet beantwoord door de premier. Evenmin door de 20 parlementaire journalisten die om ons heen stonden en daarnaar luisterden.

Ik heb wat vragen die u in de campagne zou kunnen stellen aan de lijsttrekker van de VVD, namelijk ook Mark Rutte.

  1. Meneer Rutte, u stelde in het tv-gesprek van Eva Jinek op 10 juni: "Dat wanneer de rente voor Nederland zou stijgen naar het Spaanse niveau, dat wij dan per jaar 20 miljard meer aan rente zouden moeten betalen over de staatsschuld". Vraag: moeten wij dan over 400 miljard meer rente betalen of alleen over nieuwe staatsobligaties? Die voorstelling van zaken is niet alleen misleidend maar ook volstrekt onjuist; en toont aan dat u niet weet waarover u in Europa m.b.t. de financiŽle crisis onderhandelt.

  2. Wanneer u gelijk zou hebben, waarom betalen wij dan vandaag niet slechts 1,6 procent over de staatsschuld van ca. 400 miljard euro als geheel, zijnde 6,4 miljard aan rente i.p.v. nu 11 miljard per jaar, zoals uw minister Melanie Schuld van Haegen stelde?

  3. Bij de vorige verkiezingen beloofde u de kiezers met een stem op de VVD , dat u ďGeen greep zou doen in de portemonnee van de burgerĒ. Zegt u dat weer ondanks het Kunduz-akkoord? Toen legde de pers en de oppositie u niet op het rooster wegens kiezersbedrog. Zal dat de komende campagne van de VVD weer niet het geval zijn?

  4. U zegt dat Nederland sterker uit de crisis zal komen. Hoeveel mensen gaan met een stem op de liberale VVD als direct gevolg daarvan hun baan verliezen? Hun pensioenopbouw breken, en kun koopkracht inleveren?

  5. In de media wordt gesuggereerd dat wij met het ESM-fonds 40 miljard kwijt kunnen raken. Is dat echt zo? En waar komt die 4,6 miljard euro vandaan die wij direct gestort zouden hebben in dat ESM-fonds? Wie financiert dat?

  6. Kunt u antwoord geven op de vraag die de redacteur van de Sociale Databank Nederland u in Nieuwspoort stelde, dat de Commissie De Wit niet onderzocht waar de miljarden vandaan kwamen die betaald zijn voor de terugkoop van ABN-Amrobank plus Fortis Nederland?

  7. Hoeveel prijsstijging verwacht u tot en met 2014 als gevolg van het Kunduz-akkoord?

  8. Voldoet Nederland als gevolg van die inflatie eind 2014 dan al aan de EU-normen?

Meneer Roemer, ik ben niet tevreden met het uitblijven van reacties op vragen over fundamentele zaken; zowel door politici en hogere ambtenaren of DNB, AFM, Rekenkamer, CPB, FNV, CNV, ABP, ANP, GPD en parlementaire pers die pleit voor persvrijheid. Wanneer u de strijd wilt winnen, dan moet u bewijzen dat u weet waarover u praat. Het uitzicht op een sociale maatschappij staat haaks op de liberale vechtmaatschappij.

De Nationale Ombudsman onderzoekt (13 juni 2012 - NOS) de verantwoordelijkheid m.b.t. de Q-koorts, waaraan 25 mensen zijn overleden. Dat is verschrikkelijk op zich; en ook om daarvoor aansprakelijk te worden gesteld. Maar nog veel erger is het feit dat de Nationale Ombudsman zelf erkent dat het hem verboden is om corruptie en aansprakelijkheid te onderzoeken m.b.t. schade als gevolg van corruptie, belangenverstrengeling, dwalende rechterlijke uitspraken en vonnissen. Asl gevolg daarvan plegen jaarlijks ruim 400 mensen zelfmoord, om te ontkomen aan de juridische terreur van het rechtssysteem in Nederland. Wat gaat u hieraan doen meneer Roemer?

De smeekbede aan de politiek (zie ook de vraag aan premier Rutte) hierover om de Advocatenwet aan te scherpen m.b.t. het straffeloos liegen en zwendelen van advocaten in de rechtszaal en het gedogen daarvan door de rechters. Dit op instigatie van de Raad voor de Rechtspraak om nooit jurisprudentie te laten ontstaan waardoor dit onacceptabele gedrag van advocaten en rechters strafbaar zou worden. De gevolgen daarvan zijn draconisch m.b.t. het wegvallen onnodige rechtsprocedures en miljarden aan juridische kosten voor de begroting, voor de burgers en het bedrijfsleven. Zie: argumenten om de rechter te wraken

Meneer Roemer, wanneer u op basis van uw ambtseed het ook aandurft om deze zaken in de campagne aan de orde te stellen, dan zal er een politieke aardverschuiving ontstaan, omdat de burger dan weer een beetje vertrouwen kan krijgen in de volksvertegenwoordiging door de Haagse kaastolp aan diggelen te gooien, inclusief het Kunduz-lenteakkoord. U vindt hierbij de PVV beslist aan uw zijde, want het democratisch tekort moet drastisch worden weggewerkt. Beluister daarom mijn leunstoel-tirade.

R.M. Brockhus ( www.sdnl.nl ) en bekijk mijn leunstoeltirade en de Belgische verdwijntruc.

Hieronder de video van de sociale betrokkenheid van Emile Roemer bij de
protestvergadering van de bewoners van de gemeente Zevenaar e.o. op 7 mei 2007.

Het pleidooi van Rob Brockhus voor inspraak in het parlement voor de burger
en de dringend noodzakelijke open discussie over de geldpolitiek en werkgelegenheid

De uitzending op televisie over het initiatief van Ronald van Raak (SP) over de klokkenluidersregeling onder auspiciŽn van de Nationale Ombudsman staat in schril contrast t.a.v. de klokkenluiders die melding maken van gezwendel, corruptie, frauduleus en onwettig handelen van advocaten en rechters. Waarom is dat? Zie : www.sdnl.nl/nationale-ombudsman.htm. Zie de video over de komende inflatiegolf: www.youtube.com/watch?v=RpmlSWJLyNg die wordt versterkt door de opportuniteitsinflatie vanwege de investeringscompensatie van het bedrijfsleven. Waarom antwoordt Emile Roemer mij nooit wanneer ik hem persoonlijk vraag antwoord te geven op het behoud van de staatsbank ABN-AMRON als pilot voor het gedrag en prijsbedleid van het bankwezen in Nederland? Dit ondanks zijn viermalige belofte dat wel te doen, maar niet deed?