Eco-terrorisme ten top

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Het resultaat van 20 jaar vergiftigen ziet u om u heen. Wilt u nog meer van hetzelfde? Kies dan CDA, VVD, PvdA of D66. Wilt u dat absoluut niet? Stem dan op uzelf door Rob Brockhus, nr. 21 van lijst 16 in de Tweede Kamer te kiezen. Hij zorgt ervoor dat de burger zelf het woord kan voeren in het parlement met KAMERZETEL 151 . Lees de uitleg daarvan op www.sdnl.nl/kamerzetel-151.htm

Ik doe mijn best om de algehele vergiftiging door zware metalen (die absoluut niet in het milieu mogen komen) te stoppen. Voor uitleg: www.sdnl.nl/ekc.htm Bovengenoemde partijen CDA, VVD. PvdA en D66 hebben aan de vergiftiging actief meegewerkt en de resultaten daarvan ondervinden wij nu al dagelijks met toenemende kankergevallen .

Laat u niks wijs maken door de milieuorganisaties. Die werken met subsidie en zijn afhankelijk van de overheid. Die overheid is belangenverstrengeld met multinationals (o.a. Billiton) die ons milieu vergiftigen. Hieraan moet de nieuwe politiek een einde maken, lees mijn oproep aan alle lijsttrekkers en partijen. www.sdnl.nl/oproep.htm.

 

Op 10 januari 2003 zit Ad van Rooij bij de Raad van State in een rechtszaak tegen de gesubsidieerde Groene Stroom opwekking uit (gevaarlijk) afval door NUON zonder  een daarvoor vereiste Wm-vergunning van GS van Limburg, zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning van het dagelijks bestuur van het Zuiveringschap Limburg,  zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning van de minister van Verkeer en Waterstaat en zonder een wettelijk verplicht MER-rapportage. ( Zaaknummer: 200202376/1/M1 ) Dit duurt zo al zo'n drie jaar voort.

Dit heeft zolang kunnen doorgaan omdat (gevaarlijk)afval "biomassa en/of secundaire brandstof" wordt genoemd, waaruit groene stroom wordt opgewekt die CO2-reductie tot gevolg heeft, waaraan Nederland op grond van het Kyoto-protocol moet voldoen. Verzwegen wordt dat de mensen die in de omgeving van zo'n elektriciteitscentrale wonen daarbij worden overgoten met grote hoeveelheden levensbedreigende kankerverwekkende stoffen, als kwik, arseen, chroom-VI, nikkel, dioxine, etc, etc. 

Ook het daaruit vrijkomende  vliegas is zwaar vergiftigd met hoge concentraties kankerverwekkend CHROOM-VI, arseen, nikkel, etc. Dit vliegas wordt in een concentratie van 30 tot 80 procent toegevoegd aan de cement, beton, stenen, asfalt e.d. Dit wordt hergebruik, milieubeton, green bricks, duurzame woningbouw, ecologische woningbouw, etc genoemd. Verzwegen wordt dat al die bouwmaterialen later ( bij sloop) als gevaarlijk afval moet worden verwijderd en verwerkt; verzwegen wordt dat die gevaarlijke stoffen in contact met (regen)water  later weer uitlogen en de bodem en het grondwater vergiftigen; verzwegen wordt dat deze bouwmaterialen een verhoging veroorzaakt aan de ioniserende straling radon (kankerverwekkend) met een factor 10 tot 15 en het binnenklimaat vergiftigd, waardoor de mensen die daarin moeten wonen ziek worden; verzwegen wordt dat al die bouwvakkers en werknemers die daarmee moeten werken de Arbeidsomstandighedenwet overtreden en deze mensen daar later ziek van worden tot de (kanker)dood erop volgt. Dit alles wordt door de huidige Nederlandse politiek zwaar gesubsidieerd. Wij betalen dus onze belasting-euro's om onszelf daarmee uit te roeien

Ik vroeg vandaag aan iemand; hoe heet nu een dergelijk verschijnsel ?? Hij vertelde mij dat is "eco-terrorisme". Een beter woord daarvoor had ik niet kunnen bedenken. Wanneer maakt de nieuwe politiek een einde aan dit Nederlandse "eco-terrorisme" en komt hiernaar een parlementaire enquête ?? Voor dit verschijnsel lees ook mijn oproep van vandaag naar alle leden van de CDA, zie www.sdnl.nl/ekc.htm etc.

Verzoek de jacht te openen op een van de grootste Brabantse vervuilers: Gebr. van Aarle BV
Falende handhaving van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Zienswijze over milieueffecten van Groene stroom aan GS Limburg
Nuon Power Buggenum werkt zonder Wvo-vergunning, verzoek tot schorsing RvS
Falende handhaving van de raad van de Gemeente Son en Breugel
Voorz. van de Raad van State, Mr. van Dijk krijgt verantwoordelijkheid op z'n bord
Staatsraad Boll klapte ooit uit de school met: Mijnheer van Rooij u kunt wel doorgaan met
procederen tegen houtimpregneerbedrijf gebr. van Aarle B.V., maar u wint dat nooit. Ik raad
u aan om hierover in overleg te treden met de commissaris van de koningin mr. F.J.M. Houben.