De media brengen oud nieuws door gewag te maken van afluisterpraktijken die al tientallen jaren bekend zijn * * *

Afluisterpraktijken van Amerikanen en Britten in West-Europese landen
EuroStaete . . Topics . . Klokkenluiders <===> SDN . . Atoomspionage . . English

Echelon eindelijk op Europese agenda. Fransen zijn het stelen van kennis meer dan zat


Huizen, maandag 27 maart 2000

KRO-Netwerk, per fax

In de Netwerkuitzending zag ik vrij laat de praktijken van de Amerikanen en de Britten om de West-Europese landen - waaronder Nederland - af te luisteren. Niks nieuws dus. Oud nieuws zelfs, want jullie wisten dat al lang.

Ik verwijs nog maar even naar mijn commentaar dat op internet staat, en waarbij ik meende dat niet alleen voor militaire belangen wordt afgeluisterd, maar vooral voor economische. Zie nsa-spy.htm en echelon.htm - Onze uitvinderscreativiteit wordt gewoon gejat en jullie hebben daar tot nu toe geen verweer tegen geleverd. Het is dat nu na 23 jaar zwoegen een rapport bij de Europese autoriteiten wordt geaccepteerd als een reële bedreiging van het Europese vasteland door zowel de dwarsligger van Europa: Groot-Brittannië, alswel de patentenrover: de "Verenigde Staten van Amerika". Dat ik de Amerikaanse cultuur niet zo goed kan pruimen komt omdat deze nogal asociaal is, en de VVD'ers in ons land een dergelijke maatschappijstructuur wel zien zitten met een ongebreideld inkomen uit bezit - zoals de beursgang van World Online laat zien - is jullie al decennia bekend. Decennia zeg ik omdat dat zo is.

Ik daag jullie uit om eindelijk eens opening van zaken te geven over de structuur van de maatschappij, waarvan de geldpolitiek de allerbelangrijkste spil is. Economische spionage - want daar heb je het met Echelon over - vindt zijn weerslag in voorkennis, manipulatie en uitbuiting van lokale bevolkingen. Jullie hebben met jullie zwijgen daar heftig aan mee gewerkt. Mijn bezwaar is niet zozeer tegen de rotzooi in de politiek en ook niet bij de afluisterpraktijken, maar vooral tegen jullie lafheid om structurele zaken als deze aan de orde te stellen. Ik dank met paus Paulus II God op mijn blote knietjes dat internet bestaat. Want zonder internet lieten jullie de zaken net als vroeger op zijn beloop.

Commentaar uit nsa-spy.htm en echelon.htm

Van die economisch spionage wisten wij en jullie al jaren...!! De soevereiniteit van ons land en de privacy van de Nederlandse burger stellen voor de Amerikaanse regering kennelijk niets voor. Ons parlement zal na obligaat gepruttel dit Orwelliaanse controlesysteem aanvaarden als een 'fait accompli'. Nederland - en straks geheel Europa - is politiek gezien dan niet meer dan een provinciaal wingewest met een koddige soort pseudo-democratie met een operetteparlement dat zich serviel schikt naar de belangen van een vreemde mogendheid; in casu de Verenigde Staten van America. Het grote zwijgen gaat beginnen, let maar op.

    R.M. Brockhus
    Westkade 227, 1273 RJ Huizen
    telefoon 035-5244141
    E-mail: Steun de SDN, giro NL57 INGB 0000 7084 52