Martin Desing eist compensatie voor zijn gesloopte koopkracht n.a.v. frauduleuze omwisseling van de gulden naar de euro

De Telegraaf : Martin Dessing pakt de staat aan wegens onderwaardering van de gulden

EuroStaete . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <==> SDN . . . Euro-inflatie . . . Eurobedrog . . . Documentatie

Zie de uitzendingen van RTL-Z en ook Netwerk over de schadeclaim

PERSVERKLARING

FRAUDE AANGIFTE tegen Minister ZALM

Hedenochtend heb ik bij de dienstdoende fraudeofficier hier in Den Haag aangifte gedaan tegen Minister van Financiën Gerrit Zalm en wel om redemem:

 • dat hij, zonder overleg met de beide Kamers der Staten Generaal in mei 1998 eigenmachtig heeft besloten dat voor de omrekeningskoers van de gulden maar de euro een koers werd gehanteerd van 2,20371 gulden voor één euro.

 • Terwijl hij (de Minister) op dat moment wist of kón weten en door meerdere economen was gewaarschuwd dat 2 gulden voor één euro de juiste omrekeningskoers zou zijn geweest.

 • Dat hij ruim vierjaar later op 1 Januari 2002, bij de effectieve uitbetaling van euro's aam ruim 2,1 miljoen AOW-gerechtigden en circa 1,5 miljoen bijstands-uitkeringsgerechtigden de onjuiste koers van ruim 2 gulden 20 cent doelbewust heeft gehandhaafd, terwijl hij toen wist dat hij vanaf dąt moment tot heden deze uitkeringsgerechtigden voor tem minste
  tien procent ( 10 %) per maand/jaar
  van hum uitkeringsrechten heeft benadeeld, dam wel effectief deze uitkeringsrechten eenvoudig vanaf dat moment met dit percentage eigenmachtig heeft verlaagd.

 • Dat hij door zo te handelen tevens kom uitrekenen dat hij (minister Zalm) per jaar ongeveer 5, 3 miljard euro op zijn begrotingen kon uitsparen omdat hij die bedragen niet hoefde laten uitbetalen. (tot heden totaal derhalve circa 21-23 miljard euro )

 • dat de heer Zalm bovendien bij monde van zijn woordvoerder op / of omstreeks 20 Mei 2005 heeft toegegeven dat hij bewust over die omrekeningskoers van de gulden naar de euro heeft gelogen, waardoor hij derhalve bevestigde te weten dat hij vanaf 1 Januari 2002 een omjuiste omrekeningskoers aam AOW- en bijstands- en uitkeringsgerechtigden liet uitbetalen.

 • Dat hij (de Minister) deze beslissing tevens handelde in strijd met artikelen 106 en 91.1 en 91.3 van onze Nederlandse Grondwet.

 • Dat de Minister tevens handelde in strijd met de door ons Staatshoofd nadrukkelijk gegeven opdrachten in het door Haar ondertekende Verdrag van Maastricht van 1991.

 • Dat de Minister tevens handelde in strijd met het op 17 / 18 Juni 1997 gesloten Europese Verdrag van Amsterdam, ten aanzien van de in dat verdrag gesloten "no bail out clausule"

Een en ander kan worden bevestigd door de getuigen/deskundigen:

 • de heer André Sząsz, ex-directeur van De Nederlandsche Bank te Amsterdam, zoals hij reeds liet weten in een TV-programma van Zembla in Mei 2005.
 • de heer Henk Brouwer, thans nog directeur van De Nederlandsche Bank te Amsterdam zoals hij verklaarde aan journalist Ton Damen en gepubliceerd in "Het Parool" van 30 April 2005.
 • Prof. Arjo Klamer te Hilversum, Hoogleraar aan de Erasmus universiteit van Rotterdam, zoals deze eveneens verklaarde in het TV-programma van Zembla in mei 2005.

Met nadruk zij vermeld dat dit alles niets te maken heeft met de latere enorme prijsstijgingen als gevolg van de euro-invoering. Van de ene op de andere dag kregen bovenvermelde AOW-ers en uitkeringsgerechtigden eerst 10 % minder uitkering voor hun kiezen, vrijwel direkt gevolgd door de enorme prijsstijgingen na de euro-invoering. Volkomen logisch dus dat zo veel landgenoten van deze inkomensgroepen een beroep moesten doen op schuldsaneringen en de voedselbanken en er vorig jaar meer dan 10.000 faillissementen waren.

Elke uitkeringsgerechtigde heeft tot heden circa 50 x 80 euro + rente 5.000 euro sedert 1 januari 2002 te weinig uitbetaald gekregen.

Martin, P.W.M. Dessing
Tabakspaadje 30
1251 PN LAREN (NH) Tel. 035-6839784
 
De Dikke van Dale zegt over fraude:
fraude (de; -s) [41112940 Fr.]: valsheid, bedrog (in administratie, geldelijk beheer en m.betr.t. de samenstelling van waren): fraudeplegen; wegens fraude veroordeeld worden; fiscale fraude m.betr.t. de belastingen, belastingontduiking; sociale fraude…..Zie bij Google "euroramp", klik door naar schadeclaim en vervolgens naar: Minister Zalm en regering wilden de waarheid niet horen.

. Zie het interview over zijn tweede boek: Het eurobedrog treft ons allemaal Martin Dessing schreef zijn tweede boek over de fraude van de toenmalige minister van Financien Zalm, bij de omwisseling van de gulden naar de euro in 2002 !! Daardoor verloren alle spaarders 10 procent van de waarde van hun spaargoeden bij de bank en koopkracht omdat prijzen stegen. Dezelfde truc wordt nu met bezuinigen weer toegepast om de concurrentiepositie van Nederland voor de exportsector te versterken. De prijs daarvoor ligt op het bord van de gewone burger, hoewel werkgelegenheid natuurlijk belangrijk is. De Spaanse en Griekse werkloosheid is een gruwel en mogelijk een bron van sociale onrust. De discussie over ons geldstelsel en de kwaliteit en economische capaciteit van de euro als munt blijft nog steeds buiten beschouwing. Niemand stelt vragen...!

Een claimformulier inclusief het Boek "De euroramp treft ons allemaal" wordt
aan u toegestuurd na overmaking van € 27,50 op Raborekening: 334985242


Gratis claimformulier wegens aansprakelijkheid van de Staat der Nederlanden en
Gratis claimformulier wegens aansprakelijkheid van de Nederlandsche Bank NV.