Lijst 14 was de eerste politieke partij die zonder naamsvermelding meedeed aan de Tweede Kamerverkiezingen

'Lijst 14' is een sociaal alternatief voor het al te rechtse Nederland

Lijst 14 . . Geldpolitiek . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat

De partij die tussen mensen staat en jongeren toekomst wil geven

Even voorstellen...

Kandidaat: Ronald van der Beek

Leeftijd: 45 jaar

Geboorteland: Nederland

Professie: Ondernemer

          Klik voor website


Waarom gaat u in de politiek?

Beste mensen, stel u zelf eens de volgende vraag: Als u deze vraag niet kunt beantwoorden is het tijd om op 22 november a.s. te kiezen voor een partij die wel tussen de mensen staat en onze jongeren een toekomst wil geven. Dus stem Partij Voor De Jongeren want de problemen waarmee onze maatschappij kampt kunnen niet worden opgelost door de politieke orde die al 40 jaar met angst over Nederland regeert.

"All truth passes through 3 stages: first it is rediculed, second it is violently oppossed, third it is accepted as self-evident" [1] Nederland is de laatste 40 jr nooit verder gekomen dan niveau 2.

Ik wil mij graag aan u voorstellen. Ik ben Ronald van der Beek,  ik sta nummer 8 op de "Lijst 14 (lijst 14)"  en stel mij kandidaat voor de 2e Kamerverkiezingen op 22 november 2006.  Wilt u meer te weten komen over mijn partijprogramma of over mij kijk dan eens op mijn website http://partijvoordejongeren.nl

Waarom ga je in de politiek?

"De Tweede Kamer is zwak, gewetenloos en zonder geheugen"[2]

A: Onze jongeren zijn toch onze toekomst, nietwaar? Waarom luisteren onze politici dan niet naar onze jongeren. Erger nog, waarom keren ze onze jongeren de rug toe. Er zijn te weinig betaalbare en leefbare woningen voor onze jongeren en de overheid doet te weinig om speculatie op de huizenmarkt te voorkomen; er wachten meer dan 6000 door ouders mishandelde en misbruikte jongeren op plaatsing buitenshuis; autochtone jongeren worden gediscrimineerd t.o.v. allochtonen jongeren; de verkeerde vormgeving van ons onderwijs heeft geleid tot een gebrek aan discipline en orde op onze scholen hetgeen resulteert in schooldrop-outs, hang-jongeren, jeugdcriminaliteit, verstoord sociaal functioneren en drugsgebruik; in de leeftijds-groep van 10 tot 25 jaar vormt zelfdoding een van de belangrijkste doodsoorzaken; 30.000 jongeren maken, omdat ze geen opleiding hebben, nagenoeg geen kans op de arbeidsmarkt. Velen van hen komen in de criminaliteit en gevangenissen terecht.

'Er wordt een miljard uitgegeven aan de jeugdzorg, maar  kindermishandeling neemt alleen maar toe. 'Heeft het parlement dan een geweten? Het parlement zegt nu alleen maar dat het verschrikkelijk is. Ja, dat vindt mijn buurvrouw ook. Maar wat doe je eraan?' [3]

B: Een beter toekomst begint bij het kind, nietwaar? Waarom doet onze overheid dan te weinig om onze kinderen te beschermen tegen excessen van onze maatschappij. Erger nog, waarom zijn onze politieke leiders zo kindvijandig? In Nederland wordt iedere maand een kind gedood door een familiedrama; 625.000 scheidingskinderen mogen hun vader of moeder of grootouders niet zien omdat het familierecht faalt; jaarlijks worden 6 kinderen te vondeling gelegd terwijl het onmogelijk is te bepalen hoeveel babi`s in het bos of op de vuilnis worden achtergelaten en nimmer worden gevonden overlijden; jaarlijks overlijden 50 kinderen (de helft is niet ouder dan 2 jaar) door mishandeling terwijl er 50.000 kinderen worden geslagen, verwaarloosd of seksueel misbruikt; in Nederland kunnen kinderen nagenoeg straffeloos seksueel misbruikt en mishandeld worden en kan iedereen nagenoeg ongehinderd aan kinder- porno geraken; Nederland kent 1,5 miljoen incest- en pedofilie slachtoffers; er vallen jaarlijks 100 verkeersdoden en 10.000 gewonden, waaronder vele kinderen, omdat de overheid niet strenger toeziet op het dragen van autogordels.

C: Waren het niet onze ouderen die Nederland welvarend hebben gemaakt!! Waarom stopt de overheid onze ouderen dan in pakhuizen en laat hen aan hun lot over. Onze ouderen hebben ook recht op een goede verzorging en een respectvol en menswaardig bestaan, maar de mis-toestanden in onze verzorgings-en bejaardentehuizen geven een ander beeld. Jaarlijks worden hier 160.000 ouderen mishandeld en 20 % van de ouderen in verzorgingstehuizen zijn ondervoed.

 

Wat ga je doen als je in de kamer zit?

Jongeren, ouderen en kinderen vormen de ruggengraat van een leefbare en tolerante samen-leving. Mijn boodschap is simpel: zolang je burgers de rug toekeert, vergeet of niet respec-teert blijf je als samenleving maatschappelijke mistoestanden over je afroepen.

Mijn programma draagt simpele, en hierdoor gemakkelijk, uitvoerbare oplossingen aan. Oplossingen waarin een ieder zich kan vinden. Wij zijn niet links of rechts maar realisten. Met ons programma nemen wij onze toekomst zelf in handen.

 

Ik kom op voor de rechten van de jongeren, bied bescherming aan onze kinderen, staat vaders en moeders bij in hun moeilijke taak van opvoeding van hun kind, erken de ouderrechten van ouders en grootouders en omarm onze ouderen.

- Ik wil onze jongeren wel de aandacht en het respect geven die ze verdienen. Ik wil ze af-schermen voor de maatschappelijke excessen waaraan ze worden blootgesteld.

- Ik stel het kind wel centraal want als je zorgvuldig met kinderen omgaat krijg je jongeren die met beide benen in onze samenleving staan en een bijdrage kunnen leveren aan een leefbare en tolerante maatschappij. Alle politieke partijen laten het kind links liggen omdat het kind geen stemrecht heeft.

- Ik ben onze ouderen wel dankbaar voor de erfenis die ze ons hebben nagelaten. Ik wil mistoestanden in verzorgings-en bejaardentehuizen aan de kaak stellen.

Wat kunnen kiezers van mij verwachten?

Ik wil weer jip en janneke taal introduceren: duidelijke taal die iedereen kan begrijpen. Ik laat mij niet lijden door macht, status of ijdelheid. Ik wil de luis in de pels van de gevestigde orde zijn. Een permanente stem in de 2e Kamer die dagdagelijks de maatschappelijke mistoestanden op de politieke agenda zal zetten Als  ik na 4 jaar meeregeren 1 of meer programmapunten niet heb kunnen verwezenlijken, heb ik gefaald. Ik zal dan de 2e Kamer verlaten en zeker niet, zoals de gevestigde politieke orde dit doet, een pluche-zitter worden. Ik zal dan zoeken naar andere mogelijkheden om verandering te bewerkstellingen.

 


[1] Schopenhauer

[2] Hirschi Ali, Parlement zwak en gewetenloos,  https://www.nrc.nl/binnenland/article497624.ece

[3] Hirschi Ali, Parlement zwak en gewetenloos, https://www.nrc.nl/binnenland/article497624.ece

 

  Huib Poortman (Lid van de Groenen) (De Groenen) (video)

  Paul Freriks (Sociale Volks Partij) (Paul's Weblog) (video)
  Visscher-Endeveld, E. (Lies) (Ideeën voor duurzame ontwikkeling) (video)
  van Aken, J.N.H. (Jan) (Partij voor de Waarheid) (video)
  Wortmann, E.J.S.A. (Edgar) (Belangen Van Comsument) (video)
  van Rooij, A.M.L. (Ad) (Ecologisch Kennis Centrum) (video)
  Tromp, T.C.H. (Theo) (St. Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie) (video)
  van der Beek, R.J.E.J. (Ronald) (Partij voor de Jongeren)
  Kuiper, T.R.M. (Micha) (Sociale Volks Partij (SVP)) (video) en MK
10 Dessing, M.P.W.M. (Martin) (Analyse invoering van de euro) (video)
11 Brockhus, R.M. (Rob) (Inspraakrecht met Kamerzetel 151) (video)
12  Haije, A.F. (Arno) (Internet Partij Nederland)
13  Fleeré, A.A.T. (André) (Ervaringen met de Jeugdzorg) (video)
14  Parmentier, J.A. (Jan) (Onderzoeker van recht en rechtsgang) (video)
15  Sweers, W.A. (Wim) (Stichting Grondvest en het Georgisme) (video)
16  Luiting, T. (Ton) Internet Partij Nederland (video)
17  Verlinden, R.A. (Robert) (Revolutionaire Partij Nederland) (video)