Lijst 14 was de eerste politieke partij die zonder naamsvermelding meedeed aan de Tweede Kamerverkiezingen

De 'Lijst 14' is een sociaal alternatief voor het al te rechtse Nederland

Lijst 14 . . Geldpolitiek . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat

Goed luisteren en mijn achterban informeren over alles war er speelt

Lijst 14


CV van Robert Verlinden voor Lijst 14

Kandidaat: Robert Verlinden

Leeftijd: 59 jaar

Geboorteland: Nederland

Professie: voormalig ondernemer

Actief lid: Revolutionaire Partij Nederland

          Klik voor video

Waarom gaat u in de politiek?

Tijdens een voordracht die ik namens de Stichting EMPLOOI, werk voor vluchtelingen, afgelopen jaar in Schiedam hield, sprak ook een huisarts. Tot mijn verbijstering hoorde ik hem zeggen dat hij op een creatieve manier aan medicijnen moet zien te komen omdat hij anders uitgeprocedeerde vluchtelingen niet kon helpen. In zo'n land wil ik niet wonen! Dit moet ogenblikkelijk veranderen!

Wat gaat u doen als u in de kamer zit?

Goed luisteren en mijn achterban informeren over alles war er speelt. Zodat mensen op basis van informatie hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Als er onrecht optreedt dan zal ik mij roeren en de bel luiden. Wetsvoorstellen zal ik laten uitpluizen voordat ze naar de Eerste Kamer gaan!

Wat kunnen kiezers van u verwachten?

Ik zal naast de vele zegeningen die ons land kent ook eens goed gaan kijken naar het ondernemersklimaat en in het bijzonder naar de kenniseconomie. Ook zal ik verlangen dat woorden die het onderwerp van debat zijn worden gedefinieerd zodat we allemaal weten waar we het over hebben.

Website:

  Huib Poortman (Lid van de Groenen) (De Groenen) (video)

  Paul Freriks (Sociale Volks Partij) (Paul's Weblog) (video)
  Visscher-Endeveld, E. (Lies) (Ideeën voor duurzame ontwikkeling) (video)
  van Aken, J.N.H. (Jan) (Partij voor de Waarheid) (video)
  Wortmann, E.J.S.A. (Edgar) (Belangen Van Comsument) (video)
  van Rooij, A.M.L. (Ad) (Ecologisch Kennis Centrum) (video)
  Tromp, T.C.H. (Theo) (St. Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie) (video)
  van der Beek, R.J.E.J. (Ronald) (Partij voor de Jongeren)
  Kuiper, T.R.M. (Micha) (Sociale Volks Partij (SVP)) (video) en MK
10 Dessing, M.P.W.M. (Martin) (Analyse invoering van de euro) (video)
11 Brockhus, R.M. (Rob) (Inspraakrecht met Kamerzetel 151) (video)
12  Haije, A.F. (Arno) (Internet Partij Nederland)
13  Fleeré, A.A.T. (André) (Ervaringen met de Jeugdzorg) (video)
14  Parmentier, J.A. (Jan) (Onderzoeker van recht en rechtsgang) (video)
15  Sweers, W.A. (Wim) (Stichting Grondvest en het Georgisme) (video)
16  Luiting, T. (Ton) Internet Partij Nederland (video)
17  Verlinden, R.A. (Robert) (Revolutionaire Partij Nederland) (video)