Lijst 14 was de eerste politieke partij die zonder naamsvermelding meedeed aan de Tweede Kamerverkiezingen

Paul Freriks wenst meer directe invloed van de burgers in de politiek

Lijst 14 . . Geldpolitiek . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat

Voorstel tot parlementaire enquête naar de aanleg van de Betuwelijn

Lijst 14


Kandidaat: Paul Freriks

Leeftijd: 52 jaar

Geboorteland: Nederland

Professie: Taxichaffeur


Actief lid: Sociale Volks Partij (SVP)

          Klik voor video

Waarom gaat u in de politiek?

Ik ben actief voor de SVP. Deze partij streeft naar een Socialer Nederland voor alle mensen. Sinds 1992 ben ik ondermeer actief bezig als tegenstander van de aanleg van de Betuwelijn. De politiek is voor mij niet onbekend als statenlid en raadslid sinds 1998.

Wat gaat u doen als u in de kamer zit?

Als ik in de kamer word gekozen doe ik als eerste een voorstel tot parlementaire enquête naar de aanleg van de Betuwelijn. In dit dossier zijn we veel bedrog tegengekomen. Een paar jaar geleden hebben we daar een zwartboek over opgesteld. We willen echter ook kijken naar de toekomst van de Betuwelijn. Wat gaan we er eigenlijk mee doen? Toch ook maar personenvervoer? Daarnaast zal ik vooral namens mijn achterban politiek bedrijven als volksvertegenwoordiger.

Wat kunnen kiezers van u verwachten?

Er leven veel onnodige frustraties in onze samenleving. Wij willen en kunnen daar iets aan doen. Denk aan een basisinkomen voor allen. Dat scheelt veel bureaucratie en (politie-)controle. Zo wordt er nu door sociale recherche gecontroleerd of er misschien twee tandenborstels te vinden zijn in de badkamer. Ongewenst en kleinerend. Maatschappelijk werkers moeten aan de slag met zaken waar het werkelijk om gaat: Vervreemding, angst en eenzaamheid. Ik zal me inzetten voor de positie van ouderen. Zij hebben onze samenleving opgebouwd!

Ik ga kijken naar de "grootschalige" indirect gesubsidieerde instellingen die allemaal door bureaucratisering op imploderen staan en onze samenleving miljarden kosten. Het geld gaat naar managers in vele vormen en maten. Ik noem er een paar: klantmanager, wijkmanager, regiomanager, districtsmanager, clustermanager, stadsmanager, manager int. communicatie en ext. comunicatie etcetera etcetera etcetera.

Die instellingen betreffen o.a.: Jeugdzorg, thuiszorg, kinderbescherming, reclassering, Kairos, Hera, verslavingszorg, meldpunten voor allerlei kwalen, indicatiecommissies (er is een wachtlijst om geïndiceerd te worden waarna je op een wachtlijst wordt gezet voor b.v. een verzorgingstehuis), rechtshulp, maatschappelijk werk, GG-net …

Grootschaligheid heeft het feitelijke praktische werk verziekt! Iedereen loopt tegen dezelfde muren op en blijft er tegen aan lopen. Daar wil ik wat aan doen.

Website: Sociale Volks Partij: www.volkspartij.eu

  Huib Poortman (Lid van de Groenen) (De Groenen) (video)

  Paul Freriks (Sociale Volks Partij) (Paul's Weblog) (video)
  Visscher-Endeveld, E. (Lies) (Ideeën voor duurzame ontwikkeling) (video)
  van Aken, J.N.H. (Jan) (Partij voor de Waarheid) (video)
  Wortmann, E.J.S.A. (Edgar) (video)
  van Rooij, A.M.L. (Ad) (Ecologisch Kennis Centrum) (video)
  Tromp, T.C.H. (Theo) (video)
  van der Beek, R.J.E.J. (Ronald) (Partij voor de Jongeren)
  Kuiper, T.R.M. (Micha) (Sociale Volks Partij (SVP)) (video) en MK
10 Dessing, M.P.W.M. (Martin) (Analyse invoering van de euro) (video)
11 Brockhus, R.M. (Rob) (Inspraakrecht met Kamerzetel 151) (video)
12  Haije, A.F. (Arno) (Internet Partij Nederland)
13  Fleeré, A.A.T. (André) (Ervaringen met de Jeugdzorg) (video)
14  Parmentier, J.A. (Jan) (Onderzoeker van recht en rechtsgang) (video)
15  Sweers, W.A. (Wim) (Stichting Grondvest en het Georgisme) (video)
16  Luiting, T. (Ton) Internet Partij Nederland (video)
17  Verlinden, R.A. (Robert) (Revolutionaire Partij Nederland) (video)