Lijst 14 was de eerste politieke partij die zonder naamsvermelding meedeed aan de Tweede Kamerverkiezingen

Lies Visscher is kandidaat voor de Lijst Zonder Naam (Lijst 14)

Lijst 14 . . Geldpolitiek . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat

De politiek is de plaats waar ik zo zoek naar het beste voor de gemeenschap

Lijst Zonder Naam

Kandidaat: Lies Visscher

Leeftijd: 54 jaar

Geboorteland: Nederland

Professie: bioloog, leraar, ondernemer

Actief lid: Leven met de aarde

          Klik voor video

Verder actief in: de NVR-Commissie Duurzaam Samenleven, het Platform Gezondheid en Milieu, het Verbond voor duurzame ontwikkeling, de Groene Bilderberg Conferentie i.o. en het Platform Aardkundige Waarden.

Waarom gaat u in de politiek?

De politiek is de plaats waar wordt gezocht naar wat het beste is voor de Gemeenschap, waar het recht wordt veilig gesteld. Het is een plek voor discussie en openheid om dat wat van waarde is voor al het leven te beschermen. Het is aan politici om een beroep te doen op ieders persoonlijke verantwoordelijkheid en een leven in vrijheid mede mogelijk te maken.

Een democratie is het mooiste wat er is, omdat het mensen kansen biedt elkaar te waarderen en te respecteren in gelijkwaardigheid en met liefdevolle aandacht.

Wat gaat u doen als u in de kamer zit?

De spiegel die ik zelf voorgehouden krijg ook aan anderen voorhouden. De vraag: mens wie ben jij? Of: mens waar ben je? een rol laten spelen bij het beslissen. 'Alles van waarde is weerloos.' Dit komt doordat niet alle waarden meewegen in onze economie. Ik ga door met samen zoeken en werken aan een ander economisch bestel, waarin wel plek en tijd voor elkaar wordt gevonden. Alleen zo kan het sparen van essentiële medeschepselen en hun woonplaatsen (ecologische) en sociale en culturele, aardkundige en historische waarden beklijven. Daar zijn collega's internationaal bij nodig; het goede uit Europa mag worden omarmd.

Concreet: opdrachten als energie besparen, water verzorgen, gezondheid bevorderen, landbouw verduurzamen en biodiversiteit herstellen, in alle beleid verweven. Binnen alle ministeries de transitie trajecten versterken en beter op elkaar afstemmen. De grote problemen waar de mensheid voor staat, waaronder armoede en klimaatverandering - en ja, nog steeds - vervuiling, verzuring, vermesting, versnippering en verdroging helpen oplossen, door in het kleine bescheiden Nederland zo te kiezen dat rechtvaardiger delen wat de aarde biedt mogelijk wordt.

Wat kunnen kiezers van u verwachten?

  • Dat ik probeer mijn eigen ecologische/mondiale voetafdruk te verkleinen.
  • Dat ik regelrecht met hen in verbinding tracht te zijn. Kiezers die hun e-mailadres geven kunnen betrokken zijn bij studiebijeenkomsten, bijeenkomsten voor bewustwording en het vieren van verbondenheid.
  • Dat ik het kamerwerk wil inrichten naar de menselijke maat.
  • Dat ik het goede, voor rechtvaardig samen leven, uit alle politieke werkzaamheden wil benadrukken: samenwerken i.p.v. concurreren.
  • Dat ik probeer om mensen niet op hun ziel te trappen.
  • Het met hart en ziel toepassen van kennis met een kritische kijk op onderwijs en opvoeding en techniek. Het leren van fouten.
  • Aandacht voor wat werkelijk van waarde is.

Website:

  • www.levenmetdeaarde.blogspot.com
  • www.globalternatives.nl/mevpetitie
  • www.gezondheidenmilieu.nl

  Huib Poortman (Lid van de Groenen) (De Groenen) (video)

  Paul Freriks (Sociale Volks Partij) (Paul's Weblog) (video)
  Visscher-Endeveld, E. (Lies) (Ideeën voor duurzame ontwikkeling) (video)
  van Aken, J.N.H. (Jan) (Partij voor de Waarheid) (video)
  Wortmann, E.J.S.A. (Edgar) (Belangen Van Comsument) (video)
  van Rooij, A.M.L. (Ad) (Ecologisch Kennis Centrum) (video)
  Tromp, T.C.H. (Theo) (St. Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie) (video)
  van der Beek, R.J.E.J. (Ronald) (Partij voor de Jongeren)
  Kuiper, T.R.M. (Micha) (Sociale Volks Partij (SVP)) (video) en MK
10 Dessing, M.P.W.M. (Martin) (Analyse invoering van de euro) (video)
11 Brockhus, R.M. (Rob) (Inspraakrecht met Kamerzetel 151) (video)
12  Haije, A.F. (Arno) (Internet Partij Nederland)
13  Fleeré, A.A.T. (André) (Ervaringen met de Jeugdzorg) (video)
14  Parmentier, J.A. (Jan) (Onderzoeker van recht en rechtsgang) (video)
15  Sweers, W.A. (Wim) (Stichting Grondvest en het Georgisme) (video)
16  Luiting, T. (Ton) Internet Partij Nederland (video)
17  Verlinden, R.A. (Robert) (Revolutionaire Partij Nederland) (video)