Lijst 14 was de eerste politieke partij die zonder naamsvermelding meedeed aan de Tweede Kamerverkiezingen

Jan Parmentier is kandidaat om wantoestanden bij Justitie te bestrijden

Lijst 14 . . Geldpolitiek . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat

Jan Parmentier begon 25 jaar geleden n.a.v. de zaak Dutch Engineering Company DEC BV,
die in Enschede speelde, met het onderzoek naar corruptie bij Justitie en Rechterlijke Macht

<A HREF=


Kandidaat:
Jan Parmentier

Leeftijd: 47

Geboorteland: Nederland

Professie: Researcher Integriteit van Justitie

Actief lid: Sociale Volks Partij

          Klik voor video

Waarom gaat u in de politiek?

Waarom steunt kandidaat Jan Parmentier uit Hengelo (O) LIJST 14 ?

Jan Parmentier begon 25 jaar geleden, naar aanleiding van de zaak Dutch Engineering Company DEC B.V., die in Enschede speelde, met het onderzoek naar corruptie bij Justitie en de Rechterlijke Macht in het bijzonder. Naar aanleiding van deze zaak en andere zaken kon slechts tot de conclusie worden gekomen dat de Rechterlijk Macht de overheid op grote schaal bevoordeelt en dat de onafhankelijke rechtspraak in Nederland op geen enkele wijze gewaarborgd is. Ook bij het OM en het College van procureurs-generaal zit het niet goed.

Tijdens een onderzoek van enige jaren geleden heeft 75% van het personeel van Justitie te kennen gegeven dat de werksfeer op het ministerie behoorlijk verziekt is. Een organisatie waar de verhoudingen zo liggen kan natuurlijk niet goed functioneren. De werknemers beschuldigden de leidinggevenden o.a. van machtsmisbruik.

Naar aanleiding van de zaken die ik heb onderzocht moet ik hier nog aan toevoegen dat Justitie met een ernstig communicatieprobleem zit. De geruchtmakende zaak Veldhuis uit Haaksbergen heeft aangetoond dat er bij Justitie sprake is van omvangrijke corruptie en dat het justitieapparaat corrupt is tot in de hoogste regionen. Er is bij justitie en politie structureel sprake van samenspanning en collusie.

Twee onderzoeken van de Rijksrecherche komen tot dezelfde conclusie. De wijze waarop een gezin, dat volkomen onschuldig en te goeder trouw is, door politie en Justitie geterroriseerd wordt, tart ieder voorstellingsvermogen. Politieagenten waarvan wettig en overtuigend bewezen is dat ze jaren lang strafbare feiten hebben gepleegd worden gewoon vrijgesproken door de door en door corrupte Almelose rechtbank. Een moordaanslag gepleegd door een van de agenten op dhr. Veldhuis wordt niet eens onderzocht. Zo gaat dat hier in Nederland.

Het afgelopen jaar onderzocht ik de praktijken van de Raad voor de Kinderbescherming en de voogdij-instelling 'William Schrikker Groep'. Er zijn in enkele gevallen ernstige en strafbare feiten aan het licht gekomen en ook het Ministerie van Justitie kan de zaken niet langer in de doofpot stoppen. Het is gewoon kinderhandel en er zijn dingen aan het licht gekomen als kindermisbruik door hun voogd, jarenlange wantoestanden in pleeggezinnen hoewel men daarvan op de hoogte was, diefstal van natuurlijke ouders, etc.

Dramatische ontwikkelingen in de jeugdzorg

De afgelopen maanden zijn er ongeveer 600 klachten over de William Schrikker Groep binnengekomen. Er wordt nu eindelijk een groot onderzoek ingesteld en dat werd hoog tijd. De duizenden slachtoffers vormen een zware belasting voor de gezondheidszorg die daar niet op berekend is. Onze "volksvertegenwoordigers" doen niets aan de hier genoemde wantoestanden en daarom moeten er mensen met een roeping in de Tweede Kamer komen, die zich verenigd hebben op LIJSt 14 voor de komende verkiezingen.w

  Huib Poortman (Lid van de Groenen) (De Groenen) (video)

  Paul Freriks (Sociale Volks Partij) (Paul's Weblog) (video)
  Visscher-Endeveld, E. (Lies) (Ideeën voor duurzame ontwikkeling) (video)
  van Aken, J.N.H. (Jan) (Partij voor de Waarheid) (video)
  Wortmann, E.J.S.A. (Edgar) (Belangen Van Comsument) (video)
  van Rooij, A.M.L. (Ad) (Ecologisch Kennis Centrum) (video)
  Tromp, T.C.H. (Theo) (St. Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie) (video)
  van der Beek, R.J.E.J. (Ronald) (Partij voor de Jongeren)
  Kuiper, T.R.M. (Micha) (Sociale Volks Partij (SVP)) (video) en MK
10 Dessing, M.P.W.M. (Martin) (Analyse invoering van de euro) (video)
11 Brockhus, R.M. (Rob) (Inspraakrecht met Kamerzetel 151) (video)
12  Haije, A.F. (Arno) (Internet Partij Nederland)
13  Fleeré, A.A.T. (André) (Ervaringen met de Jeugdzorg) (video)
14  Parmentier, J.A. (Jan) (Onderzoeker van recht en rechtsgang) (video)
15  Sweers, W.A. (Wim) (Stichting Grondvest en het Georgisme) (video)
16  Luiting, T. (Ton) Internet Partij Nederland (video)
17  Verlinden, R.A. (Robert) (Revolutionaire Partij Nederland) (video)