Lijst 14 was de eerste politieke partij die zonder naamsvermelding meedeed aan de Tweede Kamerverkiezingen

'Lijst 14' is een politiek alternatief voor belangenverstrengeld Nederland

Lijst 14 . . Geldpolitiek . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat

Sinds eind jaren 60 ben ik betrokken bij milieu en duurzaamheid

Lijst 14


Even voorstellen...

Kandidaat: Huib Poortman

Leeftijd: 69 jaar

Geboorteland: Nederland

Professie: drs. Geologie, Fysische Geografie

          Klik voor video en het programma of de folder voor Vroege Vogels

Gepensioneerd na bijna 40 jaar docent aardrijkskunde, waarvan de laatste 25, van 1980-2005 aan het Gymnasium Haganum in Den Haag

Actief lid: De Groenen, Verbond voor Duurzame Ontwikkeling, ROVER

Waarom gaat u in de politiek?

Sinds eind jaren 60 ben ik betrokken bij milieu en duurzaamheid (mede-oprichter Vereniging Milieu Defensie, 1970), oprichter Verbond voor Duurzame Ontwikkeling (1997). Ik ga in de politiek om mij in te zetten voor een duurzame samenleving. Uitgangspunt: "Wij moeten met de Aarde omgaan, alsof we haar in bruikleen hebben van onze kinderen en kleinkinderen" (vrij naar Prins Claus). Onze kinderen en kleinkinderen hebben recht op schone lucht, schoon water en een aangenaam leven. (Zie het prograam van De Groenen)

Wat gaat u doen als u in de kamer zit?

Alle daarvoor in aanmerking komende voorstellen toetsen aan de doelstellingen van duurzaamheid, vanzelfsprekend in voortdurende samenspraak met mijn achterban (de Groenen). Waar nodig amendementen en moties indienen om die doelstellingen te bereiken. Werken aan een ander soort economie die duurzaam en sociaal is.

Wat kunnen kiezers van u verwachten?

Dat ik mij voor 100% voor hen inzet om Nederland en de Wereld duurzaam bewoonbaar te maken. Dat ik tegen de stroom oproei, wanneer economische groei (die geen groei is) als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Het BNP moet vervangen worden door het DNI (Duurzaam Nationaal Inkomen, zoals geformuleerd door Roefie Hueting) Wat mij betreft geen groei van koopkracht en bestedingen die tot groter gebruik van ruimte, grondstoffen en energie leiden. De boodschap van Gore over de rampzalige klimaatverandering past uitstekend in mijn strategie voor een betere wereld. Geen verdere asfaltering, veel meer aandacht voor Openbaar Vervoer. Reizen van minder dan 1000 km per snelle trein, niet per vliegtuig.

  Huib Poortman (Lid van de Groenen) (De Groenen) (video)

  Paul Freriks (Sociale Volks Partij) (Paul's Weblog) (video)
  Visscher-Endeveld, E. (Lies) (Ideeën voor duurzame ontwikkeling) (video)
  van Aken, J.N.H. (Jan) (Partij voor de Waarheid) (video)
  Wortmann, E.J.S.A. (Edgar) (Belangen Van Comsument) (video)
  van Rooij, A.M.L. (Ad) (Ecologisch Kennis Centrum) (video)
  Tromp, T.C.H. (Theo) (St. Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie) (video)
  van der Beek, R.J.E.J. (Ronald) (Partij voor de Jongeren)
  Kuiper, T.R.M. (Micha) (Sociale Volks Partij (SVP)) (video) en MK
10 Dessing, M.P.W.M. (Martin) (Analyse invoering van de euro) (video)
11 Brockhus, R.M. (Rob) (Inspraakrecht met Kamerzetel 151) (video)
12  Haije, A.F. (Arno) (Internet Partij Nederland)
13  Fleeré, A.A.T. (André) (Ervaringen met de Jeugdzorg) (video)
14  Parmentier, J.A. (Jan) (Onderzoeker van recht en rechtsgang) (video)
15  Sweers, W.A. (Wim) (Stichting Grondvest en het Georgisme) (video)
16  Luiting, T. (Ton) Internet Partij Nederland (video)
17  Verlinden, R.A. (Robert) (Revolutionaire Partij Nederland) (video)