Actuele verslagen en commentaren om onwaarheden en ontbrekende vragen van de commissie over de Bijlmerramp


Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151. . SDN . . Heijboer

Standaardbrief voor de slachtoffers van de Bijlmerramp

     S T I C H T I N G O N D E R Z O E K S G R O E P V L I E G R A M P B I J L M E R M E E R

Donaties via ABN-AMRO 58.85.07.342 t.n.v. st. OVB


Assendelft, 7 juli 2000

  Geachte mevrouw, heer,

Veel mensen worden dagelijks geconfronteerd met fysieke klachten die chronisch zijn en langzaam steeds erger worden. Onderzoek verrichten naar de oorzaak hiervan is een moeizaam proces, maar opent belangrijke inzichten op het gebied van ziekten als Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS/CFS), ME, fibromyalgie etc.

De Stichting Onderzoeksgroep Vliegramp Bijlmermeer (SOVB) tracht inzicht te verkrijgen in de vele gezondheidsproblemen van de mensen die direct en indirect betrokken zijn geweest bij de ramp met de El Al Boeing op 4 oktober 1992.

  Mycoplasma

De SOVB heeft een aantal onderzoeken geïnitieerd die een duidelijke indicatie geven dat bij veel mensen de immuniteit van het lichaam sterk is afgenomen. Daardoor krijgen ongewenste micro-organismen die ons altijd bedreigen, een kans om toe te slaan. De verspreiding van deze infecties veroorzaakt een gegeven waar medici in de hele wereld zich grote zorgen over maken. Eén van die infecties is het Mycoplasma, waar destijds in de media veel aandacht aan is besteed. Dit micro-organisme met infectueuze eigenschappen kan een chronische infectie veroorzaken met klachten als gewrichtsontsteking, bindweefselontsteking, vergeetachtigheid, schildklier- en adrenalinebloed- spiegelafwijkingen, hartritmestoornissen, etc.

  Wetenschappelijk onderzoek

De SOVB tracht met name voor diegenen waarbij deze infectie geconstateerd is een wetenschappelijk onderzoek op te zetten waardoor inzicht verkregen zal worden in de werkzaamheid van nieuw ontwikkelde medicatie die de levenskwaliteit zal moeten vergroten.

  Verzoek om financiële steun

Gedegen wetenschappelijk onderzoek kost veel geld en daarvoor vragen wij uw financiële steun. Met uw gift kunnen wij baanbrekend werk laten verrichten. U kunt ons werk steunen door een donatie over te maken op Banknummer 58.85.07.342 t.n.v. SOVB. Alvast bedankt voor uw gift.

Met vriendelijke groeten,

Louis & Mien Bertholet mede namens Dr. J.P. Blakenburg

SOVB
De Busken 51
1566 XG Assendelft
Tel.: (+31) 075.687.5195, Fax: 075.687.7548, Gsm: 06.2126.4616
E-mail: L.Bertholet@chello.nlSDN-rubrieken
Klankbord voor slachtoffers Bijlmerramp
Commentaar op de verhoren van de enquête over de Bijlmerramp
Schadeclaim Bijlmerramp analoog aan het arrest van het Europees Hof EVRM
Chronologisch overzicht van de brandweeractiviteiten in de eerste dagen rond de Bijlmerramp