Actuele verslagen en commentaren om onwaarheden en ontbrekende vragen van de commissie over de Bijlmerramp

Ook de rol van kamerleden zou best onderzocht mogen worden!

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151. . SDN . . Heijboer

Het wordt voor mij als buitenstaander duidelijk wat er zoal gebeurt rondom zo'n ramp

Guus Reichgelt, dinsdag 23 februari 1999

BIJGAANDE TEKST TEN BEHOEVE VAN DE SPREKERSHOEK

De hand in eigen boezem

Beste mensen,

Sinds vorige week heb ik jullie pagina diverse malen bezocht. Een uitstekend initiatief. Zo wordt het voor mij als buitenstaander duidelijk wat er zoal gebeurt rondom zo'n ramp. De ooggetuigeverslagen zijn erg aangrijpend (m.n. het verhaal van André Bos).

Nog even over de verhoren van de enquetecommissie. Mijn indruk, wederom als buitenstaander, is dat de enquetecommissie erg serieus haar werk doet. Is dit ook werkelijk het geval?? Vooral als het gaat om de lading. Toch zijn er kanttekeningen te plaatsen, zoals jullie zelf al doen bij het verhoor van André Bos. Het verhoor van R.J. Putters op vrijdag 19 februari heb ik via de radio kunnen volgen. Daar werd erg nadrukkelijk gesproken over de stelling dat de RLD lange tijd geen aandacht heeft besteed aan het gevaar van de lading voor de volksgezondheid. Putters werd terecht aangewreven dat daar vanuit de RLD heel weinig aandacht aan werd besteed.

Doordat commissielid Marijke Augusteijn geintrigeerd was over het snel beantwoorden van de kamervragen werd ik aan het denken gezet. Ik vond het namelijk een merkwaardige vraag in dit verhoor. De beantwoording van die kamervragen kwam mij niet relevant voor in dit geval. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het niet alleen de ambtenaren zijn die weinig aandacht hebben besteed aan de effecten van lading op de volksgezondheid van hulpverleners en bewoners. Ook de politici, kamerleden en in nog sterkere mate de diverse betrokken ministers Maij-Weggen, Jorritsma, Borst. In dit verhoor kon ik mij niet aan de indruk onttrekken dat de kamerleden probeerden hun straatje schoon te vegen. Toch zijn het de kamerleden die pas vragen zijn gaan stellen toen de geruchtenstroom over lading en gezondheidsklachten aan hielden. Ook de rol van kamerleden zou best onderzocht mogen worden!

Ik hoop met deze bijdrage de verhoren nog eens van een andere kant belicht te hebben. Veel succes in jullie strijd tegen erkenning van jullie klachten en de verwerking daarvan!!

Guus Reichgelt

______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com

Klankbord voor de slachtoffers van de Bijlmerramp
André J. Bos (Ooggetuige Bijlmerramp, woordvoerder van Het Klankbord)
Agenda van de verhoren van de parlementaire enquête over de Bijlmerramp