Actuele verslagen en commentaren om onwaarheden en ontbrekende vragen van de commissie over de Bijlmerramp


Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151. . SDN . . Heijboer

Van de heup af geschoten

Van de heup af geschoten.

Terecht heeft de enquêtecommissie de heer Wolleswinkel, zoals hijzelf stelt, niet de gelegenheid gegeven de hoofdlijnen van zijn vooronderzoek duidelijk te maken, vanwege de geringe relevantie van zijn onderzoek voor de waarheidsvinding. De enquêtecommissie heeft de heer Wolleswinkel als eerste gevraagd wat zijn taak was. Zijn antwoord onder ede was, dat hij een onderzoek moest doen naar de OORZAAK van de vliegramp. Vervolgens heeft hij meerdere keren verklaard dat hij diverse zaken, zoals een exacte weergave van de rampvlucht en de juiste plaats van neerstorten uit de losse pols had gedaan en dat hij deze zaken niet relevant vond voor zijn onderzoek. De "vooronderzoeker" heeft ook in het geheel geen onderzoek gedaan naar de oorzaak van de vliegramp; hij heeft slechts in het belang van de luchtvaartsector en vooringenomen een onderzoek gedaan naar de reden van het afbreken van de motoren van het vliegtuig. Dat is een heel ander onderzoek dan het onderzoek dat hij had moeten doen op basis van de Luchtvaartongevallenwet.

Voor zijn onderzoek is de heer Wolleswinkel in de luchtvaartwereld omstandig geprezen en uiteraard is fabrikant Boeing heel tevreden. Ook de voorzitter van de Raad voor de Luchtvaart heeft hem nog eens publiekelijk geroemd en niet "onder de pet gehouden" dat Boeing uiterst tevreden was met de resultaten van het onderzoek ; meer dan genoeg lof en roem voor onderzoeker en onderzoek derhalve.

Het gaat de enquêtecommissie echter om waarheidsvinding en te leren lessen en daaraan hebben het onderzoek door de heer Wolleswinkel en het rapport van de Raad voor de Luchtvaart nauwelijks een bijdrage geleverd. (de eerste keer dat het rapport van de Raad voor de Luchtvaart ter tafel kwam bij de verhoren door de enquêtecommissie, bleek het daarin aanwezige kaartmateriaal al niet te kloppen, maar dit terzijde.)

Nog altijd wordt in de luchtvaartwereld volgehouden dat een Boeing 747 op twee motoren nog een veilige landing kan maken. Ook de El Al-Boeing was tot kort voor de crash nog goed bestuurbaar. Het afbreken van de motoren kan dan ook niet meer geweest zijn dan de aanleiding. De OORZAAK van de ramp moet dan ook niet gezocht worden op de tekentafels van Boeing maar in de samenloop van fouten nadat de May-Day-call was gegeven en wordt gevonden in te weinig inzicht in de vliegtechniek bij de verkeersleiding, het niet goed meer functioneren van de flaps en het vol-gas geven om de hierdoor ontstane onbalans te corrigeren.

Dat het een Bijlmerramp is geworden en niet bijvoorbeeld een Pampusramp komt omdat men boven de Bijlmermeer heeft geprobeerd de aanvliegroute naar de Buitenveldertbaan in te vliegen in plaats van dit te doen boven onbewoond gebied.

Meneer Wolleswinkel en de Raad voor de Luchtvaart vinden dit niet relevant en erkennen volmondig dat zij dit gedeelte van het onderzoek geen onderdeel van hun taak achten. Zij hebben uitsluitend oog voor het belang van de luchtvaart en menen dat dat het beste is voor iedereen. Dat er in de rest van de samenleving een hoop onrust is, is hun zorg niet.

Het kringetje rondom de RLD wordt gewaarschuwd voor mogelijke gevaren, de buitenwereld moet het zelf maar uitzoeken; politie, brandweer, bergers, hulpverleners, slachtoffers en omwonenden worden niet geïnformeerd. Het is kenmerkend voor de mate waarin de luchtvaart zich buiten de samenleving heeft geplaatst en zich daar ook niets aan gelegen wil laten liggen. Als bewoners het nodeloos gemanoeuvreer met de daarbij optredende extra-overlast en extra-gevaar betitelen als "cow-boy"-vliegen sluit dit aardig aan bij het door Wolleswinkel gebruikte jargon, die de minister-president verwijt "uit de heup te schieten" op ambtenaren. De bijzondere positie die de luchtvaart zich in de samenleving meent te kunnen aanmeten moet anders. Wij hopen dat de uitkomsten en aanbevelingen van de enquêtecommissie hieraan een bijdrage kunnen leveren.

T. Schipper,

Lid Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer,

Verslag van het verhoor van de heer Wolleswinkel voor de Bijlmer-enquêtecommissie