"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Mevr. W. Sorgdrager

Geboortedatum: 06-04-1948
Beroep: (ex-)Minister van Justitie
Verhoordatum: 12 Maart 1999
Verhoortijd: 09:33-10:58

 
 

Er is geen dossier overgedragen bij uw aantreden.
ANTWOORD : Klopt.

Pas in 1996 komt u in aanraking met het bijlmer dossier.
ANTWOORD : Klopt.

U heeft het openbaar ministerie verzocht onderzoek te doen naar aanleiding van de aangifte van de heer Plettenberg en voor de mannen in witte pakken.
ANTWOORD : klopt.

Het dossier Plettenberg was voor u een gevoelig dossier.
ANTWOORD : Ha, het bijlmer dossier.

Het bijlmer dossier.

De minister van verkeer en waterstaat was voor u coördinerend minister.
ANTWOORD : Ja.

Toen de heer van Gijzel malversaties vermoedde had hij ook naar u kunnen gaan.
ANTWOORD : Ja.

U weet niet meer of u contact heeft gehad met de minister van verkeer en waterstaat over mogelijke malversaties.
ANTWOORD : Ik weet dat niet zeker meer.

U vindt het een slechte zaak dat het zo lang duurde voordat u de kamer informeerde over de resultaten naar aanleiding van het onderzoek van de heer Plettenberg.
ANTWOORD : Klopt, maar eh ik wil wel graag daarbij aangetekend zien dat ik even wil weten waarom dat zo is. Als ik zeg dat het een slechte zaak vindt dan kan ik mijzelf de schuld geven, wat ik uiteindelijk natuurlijk als verantwoordelijk minister ook ben, maar ik wil wel even weten waarom dat dan zo lang heeft opgehouden.

U zag tijdens het onderzoek van de heer Plettenberg geen aanleiding voor diepgravend onderzoek.
ANTWOORD : Dieper gravend onderzoek

Het staat u niet bij dat het negen maanden duurde voordat de 2e kamer informeert over de heropening van het strafrechtelijk onderzoek .
ANTWOORD : Dat hadden wij toch al gehad?

U gaat het nog na om te kijken waar de verantwoordelijkheid lag.
ANTWOORD : Ja, ik wil dus weten wanneer die onderzoeken zijn afgesloten, waar het gelegen heeft en hoe lang het dan geduurd heeft dat de kamer werd geïnformeerd.

U zag in 1996 of later geen reden om strafrechtelijk onderzoek te doen naar de cockpit voice recorder.
ANTWOORD : Klopt.

U aanvaardde de conclusie van de officier van justitie dat diepgaand onderzoek naar de lading niet zinvol was.
ANTWOORD : Diepergaand.

Diepergaand.

U heeft geen contact gehad met het ministerie van Economische zaken en verkeer en waterstaat over een diepergaand onderzoek
ANTWOORD : Althans niet in die zin dat we daar speciaal voor bij elkaar gaan zitten en te kijken wat we dan zouden kunnen doen. Er is allicht over gesproken.

Bij diepergaand onderzoek over de lading acht ik het arbeidsintensieve krachten geen goed argument.
ANTWOORD : Klopt.

Er was voor u geen aanleiding om met verkeer en waterstaat en volksgezondheid VWS gezamenlijk te kijken naar de lading.
ANTWOORD : Klopt.

Achteraf was een actie wel kansrijk geweest.
ANTWOORD : Heb ik dat gezegd?

Ja.
ANTWOORD : Daar geloof ik helemaal niks van.

We zullen het verslag nagaan waar het staat mevrouw Sorgdrager.
Vindt u dat?
ANTWOORD : Ehm, ik denk dat een andere actie dan een strafrechtelijke misschien meer kans had gehad, maar dat had niet het gevolg hoeven te zijn van een bij elkaar gaan zitten van de drie ministers.

Het hangt er vanaf of het verenigbaar is met het strafrecht of het openbaar ministerie zichzelf onderzoekt. Dan hebben we het dan over de heer de Rooy.
ANTWOORD : Nou kijk, het openbaar ministerie zichzelf onderzoekt dan is het of een openbaar ministerie een officier van justitie onderzoekt of een ander lid van het OM. Dit is een onderzoek door een politieman naar een strafbaar feit, waar in het begin op een niet strafrechtelijk relevante manier een politieman bij betrokken is geweest.

U vindt niet dat de heer de Rooy zichzelf heeft onderzocht.
ANTWOORD : Ik vindt niet dat de heer de Rooy zijn eigen werkzaamheden heeft moeten onderzoeken.

Dat zei ik.

Er was geen aanleiding om een strafrechtelijk onderzoek naar de mannen in witte pakken, ook niet nadat een fact-finding onderzoek had plaatsgevonden.
ANTWOORD : Klopt.

Reproduceren betekend het afgeven afleggen van een verklaring.
ANTWOORD : Ja.

Er waren zoveel verschijningen van witte pakken, daar kun je niets mee.
ANTWOORD : Klopt.

U dacht ook, de 2e kamer kan er ook niets mee.
ANTWOORD : Klopt.

U vindt dat in de kamer, dat u de kamer goed heeft geïnformeerd over de mannen in witte pakken.
ANTWOORD : Ja.

De gevoeligheid van het dossier was geen aanleiding om de kamer anders te informeren.
ANTWOORD : Klopt.

U heeft voor minister hier behoorlijk achteraan gezeten.
ANTWOORD : Ja.

In de loop van de tijd is het steeds beter gegaan met de luchtvaartpolitie.
ANTWOORD : Ja.

U wist dat El Al een bijzondere positie had op Schiphol.
ANTWOORD : Ja.

Het ging over beveiliging.
ANTWOORD : Ja.

U heeft nooit signalen gehad dat de positie van El Al te ver was door gegroeid.
ANTWOORD : Klopt.

Beveiligingspersoneel had geen diplomatieke status.
ANTWOORD : Ja, dat eh dat weet ik niet zeker. Ik denk het niet.

Vergunningen worden op personen afgegeven.
ANTWOORD : Ja.

Vijf mensen beschikten over een vergunning.
ANTWOORD : Ja, op Schiphol.

Op Schiphol.
ANTWOORD : Ja, en die andere zes die hadden het niet en daar is niet op doorgevraagd, maar het was wel zo dat ze zo nu en dan op Schiphol waren, wat dus eigenlijk niet kon en toen zijn die vergunningen uitgebreid tot Schiphol.

Ik dank u wel. Daarmee is een einde gekomen aan dit openbaar verhoor. Ik verzoek de griffier mevrouw Sorgdrager uit te geleiden. Ik schors de vergadering voor vijf minuten.