"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Dhr. R.J. Putters

Geboortedatum: 02-12-1965
Beroep: Dienst vliegzaken Rijksluchtvaart
Verhoordatum: 19 Februari 1999
Verhoortijd: 10:46-12:07

 
 

Sinds 17 september 1993 bent u betrokken geweest bij het vrachtdossier op mondeling verzoek van de heer Wolleswinkel naar aanleiding van 2e kamer vragen correct.
ANTWOORD: kunt u dit nog een keer herhalen.

Sinds 17 september 1993 bent u betrokken geweest bij het vrachtdossier op mondeling verzoek van de heer Wolleswinkel naar aanleiding van de 2e kamer vragen.
ANTWOORD: dat klopt correct.

Snellere inschakel van kennis over het vrachtdossier en dus de lading is zeer gewenst.
ANTWOORD: correct.

De vraag is of dit een taak is van de RLD is het zou wellicht een taak kunnen zijn van de transport ongevallenraad.
ANTWOORD: correct.

De kamer vragen moesten binnen 24 uur worden beantwoord.
ANTWOORD: correct.

De antwoorden hadden betrekking op gevaarlijke stoffen in de lucht met betrekking tot het toestel en eventuele veiligheid van passagiers niet met eventuele gezondheidsrisico.
ANTWOORD: correct.

Tussen 1993 en 1996 ben ik niet bij de vrachtdocumentatie betrokken geweest.
ANTWOORD: correct.

Bij de foute melding van de ECD controle ben ik niet betrokken geweest.
ANTWOORD: U zegt de foute melding.

Naar aanleiding van de kamervragen.
ANTWOORD: nee ben ik niet bij betrokken geweest.

De kamerleden hebben voldoende achtergrond informatie over de gevaarlijke stoffen gekregen.
ANTWOORD: correct.

Voor september 1993 heeft de RLD zich niet met de vrachtdocumentatie bezig gehouden.
ANTWOORD: voor september

Voor september 1993
ANTWOORD: correct.

In juli 1998 vind er overleg plaats van de ECD met betrekking tot o.a het insteken van het verzekeringstraject in de stuurgroep van het ministerie van verkeer en waterstaat werd besloten deze weg niet in te slaan.
ANTWOORD: in juli 1998 is nog niet gesproken over het verzekeringstraject het verzekeringstraject is pas besproken met de ECD in oktober 1998.

U kunt dus papieren over vracht en passagiers worden in Nederland minimaal 5 jaar bewaard
ANTWOORD: voor zover ik dat weet is wel essentieel voor zover ik dat weet.

U weet veel van dit dossier.
ANTWOORD: ja voor zover ik dat weet, naar mijn mening is dat zo maar.

De beslissing die de stuurgroep nam met betrekking tot het niet ingaan van het traject van de verzekeringen had niet mijn voorkeur.
ANTWOORD : dat is correct.

U wilde graag in 1996 met de heer van de Lugt van de ECD zaken doen.
ANTWOORD: in 1996 ja.

Volgens u heeft de heer van de Lugt gezegd dat het traject eerst via de luchtvaartmaatschappij gestart moest worden voordat de ECD betrokken zou raken. De ECD wilde niet dat 2 parallel trajecten gestart zouden worden.
ANTWOORD: correct.

Reden dat tot deze week detail informatie over de 20 ton ontbrak licht volgens u niet aan het feit dat zo mogelijk te weinig druk is uitgeoefend vanuit de RLD en de andere instanties volgens u is de druk heel hoog geweest.
ANTWOORD: correct.

U vindt het nog steeds niet absoluut relevant om kennis te hebben van alle house airway bills.
ANTWOORD: correct.

Daarmee is een eind gekomen aan het openbaar verhoor. Ik verzoek de griffier de heer Putters uit te geleiden. Ik schors de vergadering tot 14.30 uur.