Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer

Dagelijks verslag van de Bijlmer Enquête door Pierre Heijboer op televisie

Homepage Pierre Heijboer
OPROEP


Pierre Heijboer analyseert:

de parlementaire enquête over de Bijlmerramp


Dag 32

Bijlmer-enquête Actueel op 27 februari 1999


Nederlandse instituten verspeelden vertrouwen


Om enig inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid van de mix van gevaarlijke stoffen die in de Bijlmer is verbrand, heeft de enquêtecommissie de hulp ingeroepen van het Duitse Frauenhofer Institut für Umwelt, Sicherheit und Energietechnik.

Hoe zo? Kunnen we dat in Nederland niet? Wij hebben toch de deskundigheid van het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu? Dat kan zo'n onderzoek ook doen hééft het zelfs al gedaan. Met als uitkomst: niets aan de hand.

Het is duidelijk dat de enquêtecommissie, wantrouwend geworden door de voortdurende gaat-u-rustig-slapen-rapporten van Nederlandse instituten als het ECN, het TNO en het RIVM, een second opinion wenst. Van een van de Nederlandse overheid onafhankelijke instelling.

Bij de directies van ECN, TNO en RIVM zou dit moeten leiden tot een herbezinning op hun functioneren en hun positie. De instituten moeten beseffen dat ze, om de Nederlandse overheid te plezieren, hun naam als wetenschappelijke instelling te grabbel hebben gegooid. En daarmee het vertrouwen hebben verspeeld dat de Nederlandse burger in hun onderzoeken en hun rapporten zou moeten kunnen hebben.