Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer

Dagelijks verslag van de Bijlmer Enquête door Pierre Heijboer op televisie

Homepage Pierre Heijboer
OPROEP


Pierre Heijboer analyseert:

de parlementaire enquête over de Bijlmerramp


Dag 4

Bijlmer-enquête Actueel op 30 januari 1999

Het zijn de dagen van de 'indianenverhalen'. Althans, dat schrijven de kranten. Er wordt besmuikt gegniffeld. Maar daarbij is voorzichtigheid geboden. Want laten we eens teruggaan naar midden 1992, een dag of veertien na de ramp. En iemand vertelt onder meer:

  • dat onze minister van Verkeer en Waterstaat liegt als ze zegt dat er absoluut geen militaire lading aan boord was. ('Indianenverhaal! Wat zou Israël daarmee moeten?');
  • dat de voornaamste woordvoerders over de ramp, de heren Wolleswinkel en Knook, als het hen zo uitkomt de waarheid willens en wetens verdraaien. (Indianenverhaal! Waarom zouden ze dat doen?');
  • dat geluidsbanden, videobanden en ander bewijsmateriaal over de ramp min of meer systematisch wordt vernietigd. (Indianenverhaal! Banden worden nu eenmaal om de zoveel tijd gewist.');
  • dat in het vliegtuig verarmd uranium was verwerkt, dat bij verbranding zeer gevaarlijk kan zijn. (Indianenverhaal! Als dat zo was waren de bergers en hulpverleners door de autoriteiten wel gewaarschuwd.');
  • dat de Rijksluchtvaartdienst een waarschuwing van de Amerikaanse overheid voor dat verarmd uranium gewoon vergeten heeft. (Indianenverhaal! Zo'n dienst vergeet zoiets niet.);
  • dat agenten van de Israëlische veiligheidsdienst tien minuten na de crash al ter plekke waren op het rampterrein. (Indianenverhaal! Die konden daar onmogelijk zo snel zijn - als ze er al waren.').

Het is maar een kleien greep uit een lange rij beweringen die allemaal ooit als 'Indianenverhaal' werden afgedaan. Inmiddels zijn het allemaal bewezen feiten.