"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Dhr. S. Patijn

Geboortedatum: 13-08-1936
Beroep: Burgemeester Amsterdam
Verhoordatum: 10 Maart 1999
Verhoortijd: 15:52-16:29

 
 

Er was geen overdracht van het dossier, er was ook geen aanleiding voor.
ANTWOORD : Dat is juist.

De gemeenteraad had betrokkenheid ten aanzien van de gezondheid, toedracht en lading, vaak naar aanleiding van perspublicaties.
ANTWOORD : Dat klopt.

U heeft geen contact gezocht met de minister van volksgezondheid, inzake de gezondheidaspecten.
ANTWOORD : Niet anders dan incidenteel bij geruchten of incidenten die zich in de pers voordeden.

U bent geen voorstander van het schrijven van rampenbestrijdingsplannen specifiek voor het neerstorten van vliegtuigen.
ANTWOORD : Wel voor Schiphol, niet voor daarbuiten.

Het feit dat er causaal verband lijkt te bestaan tussen gezondheidklachten en de Bijlmerramp was voor u aanleiding tot het aanbod van onderzoek.
ANTWOORD : Dat klopt.

Vanuit het ziekte patroon bij de verschillende diensten bleek niet dat er een significante zaken aan de orde waren.
ANTWOORD : Dat klopt.

Er wordt meegewerkt aan een onderzoeksprotocol door de KLM Arbo Service.
ANTWOORD : Dat klopt.

U bent niet door de heer Ernst geïnformeerd dat hij hier zou hebben verklaard, geen gevaarlijke en giftige stoffen aan boord van het toestel.
ANTWOORD : Dat is juist.

Dan is daarmee een einde gekomen aan dit verhoor. Ik verzoek de griffier de heer Patijn uit te geleiden. De vergadering is gesloten, de commissie gaat morgenvroeg om halftien door met de openbare verhoren.