"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Dhr. E. E Nordholt.

Geboortedatum: 11-04-1939
Beroep: korps Chef Politie Amsterdam
Verhoordatum: 12 Februari 1999
Verhoortijd: 13:30-14:36U bent op de hoogte gesteld van de ramp door de heer Welten.
ANTWOORD : Dat klopt.

Het beleidscentrum onder het stadhuis was nieuw voor de heer Nordholt.
ANTWOORD : Geheel.

U was er als eerste.
ANTWOORD : Dat klopt ook.

In het beleidscentrum is aan het begin niet gedacht om contact op te nemen met het Haagse.
ANTWOORD : Niet door mij.

Er is geen discussie gevoerd over verantwoordelijkheid tussen burgemeester, minister van binnenlandse zaken en de premier.
ANTWOORD : Ik weet het niet, maar voor mij stond de verantwoordelijkheid vast.

U Weet niet of er contact is geweest met de heer Doctors van Leeuwen, het zou niet merkwaardig geweest zijn.
ANTWOORD : Nee, maar ik denk het niet.

Het rampenplan is niet gebruikt.
ANTWOORD : Het is wel gebruikt.

Het rampenplan is niet door de heer Nordholt gebruikt
ANTWOORD : Het is niet door mij gebruikt.

De communicatie tussen beleidscentrum en de rampplek verliep via het UCK Uniform Commandowagen en was toereikend.
ANTWOORD : Correct.

Er is op de avond van 4 Oktober en ook de dagen er na niet gesproken over gevaarlijke Lading. De lading bestond uit machine onderdelen en parfum.
ANTWOORD : Klopt.

Vanuit beleid niveau is niet geoefend op basis van het rampenplan.
ANTWOORD : Dat klopt ook.

Er is geen communicatie geweest tussen het beleidscentrum en functionarissen van de Dienst luchtvaart rijkspolitie.
ANTWOORD : Dat klopt.

U heeft pas in 1993 vernomen dat er verarmd uranium in het vliegtuig was verwerkt.
ANTWOORD : Dat is juist.

Het is wenselijk bij dergelijke rampen de functionaris van het RIT het Rampen Identificatie Team in de bedrijfsbeleidstaf op te nemen.
ANTWOORD : Juist.

Beeldverbindingen tussen de rampplaats en het beleidscentrum geven een eenzijdig beeld van de werkelijkheid.
ANTWOORD : Dat is ook juist.

U heeft niet om camera, s gevraagd, het had voor u niet gehoeven.
ANTWOORD : Klopt.

Het RIT in de vorm van de heer Clement verzette zich tegen versnelde berging.
ANTWOORD : Zeker.

U stond achter het besluit de berging te versnellen, en nam de verantwoordelijk daar voorop.
ANTWOORD : Dat is juist.

U heeft op de rampplek geen Israëliërs gezien
ANTWOORD : Ik denk dat ik eh de tweede dag de ambassadeur heb gezien.

U heeft op de rampplek op 4 Oktober 1992 geen Israëliërs gezien
ANTWOORD : Neen.

U vond het niet goed dat het stadsdeel niet in het beleidscentrum aanwezig was.
ANTWOORD : Ik vond het jammer.

U heeft gezegd dat u het niet goed vond.
ANTWOORD : Goed dan vond ik het niet goed.

U heeft geen vrachtbrieven gezien.
ANTWOORD : Nee, geen vrachtbrieven.

En tenslotte, de banden met opname van de berging kent u niet.
ANTWOORD : Dat is juist.

Dan zijn we daarmee gekomen aan het eind van dit openbaar verhoor, ik verzoek de griffier de heer Nordholt uit te geleiden. Ik schors de vergadering tot kwart voor drie.