"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Dhr. F.J. Maurer

Geboortedatum: 04-12-1941
Beroep: Commandant Dienst Luchtvaart Rijkspolitie Schiphol
Verhoordatum: 18 Februari 1999
Verhoortijd: 09:33-10:23

 

Op 4 Oktober 1992 was ik commandant dienst luchtvaart rijkspolitie, maar niet formeel in functie.
ANTWOORD : Correct.

Na 17 September 1992 heeft commandant Pinkaars verantwoordelijkheid overgenomen voor de lucht ongevallen onder de dienst luchtvaart.
ANTWOORD : Correct, hij zou zich ook bemoeien met toch eh overdracht eh met de rust.

U hoeft verder geen toelichting te geven en dan stellen we dit zo vast.

Ik heb mij volstrekt niet bemoeit met de situatie, contact met Bloemen weet ik niet meer, ik ben niet geweest in Amsterdam op de rampplek en ook niet in hangar acht.
ANTWOORD : Correct.

Ten tijde van de ramp was u tijdelijk functioneel buiten dienst.
ANTWOORD : Correct.

U weet niet honderd procent zeker of u op schiphol bent geweest, maar vanuit de dienst bent u niet opgeroepen.
ANTWOORD : En dat weet ik niet, ik ben ik heb nooit iemand van de dienst aan de telefoon gehad, die riep van, kom naar schiphol, heb ik gehoord van mijn dochter, dus ik kan niet zeggen dat wat u zegt correct is.

Vanwege de overgang van de dienst luchtvaart van de rijkspolitie naar de marechaussee, was er een enorme spanning onder het personeel van de dienst.
ANTWOORD : Dat is correct.

U was rond 22:00 uur op schiphol en u bent na 24:00 uur toen het weer rustig was weer naar huis gegaan.
ANTWOORD : Zoals ik het nu zeg bedoel ik dat ook.

U heeft geen contact gehad met de mensen van de dienst op de avond van de ramp.
ANTWOORD : Niet over de ramp en niet formeel. Ik heb niet de hele avond stil gezeten en mijn mond dicht gehouden.

Nee, dat kan ik mij voorstellen, maar.

Indien de minister van Justitie had gebeld voor inlichtingen op die avond dan kon die het beste terecht bij de heer Bloemen of de heer Pinkaart op die avond.
ANTWOORD : Ja, dat denk ik.

Is het correct dat u heeft gezegd, sinds 1970 ben ik opgevoed met het idee El Al is maximaal bedreigd, en speciale behandeling in verband met aanslagen is gerechtvaardigd.
ANTWOORD : Ja.

Ook is het toegestaan wapens te dragen.
ANTWOORD : Dat was formeel toegestaan voor een aantal vaste functionarissen van ELAL.

Toestemming voor het dragen van wapens was vanuit de tweede kamer helder en het was geen onderonsje.
ANTWOORD : Sorry, dat versta ik niet.

Toestemming voor het dragen van wapens was van de dienst uit helder en was voor iedereen duidelijk.
ANTWOORD : Ja, dat was voor iedereen duidelijk.

Sky marshalls droegen netjes hun wapens af aan de marechaussee, alleen sommige mensen van El Al mochten de wapens mee naar huis nemen.
ANTWOORD : Ja, die mensen met een vergunning.

Ten aanzien van de militair transporten werd het altijd keurig gemeld, nooit problemen mee gehad, El Al heeft in een geval, en ging het om sporting goods
ANTWOORD : Ja, correct.

De controle op doorvoer van wapens, had een lage prioriteit.
ANTWOORD : Had in de jaren zeventig zeker een lage prioriteit, dat is later beter gegaan en ik weet in 1994, maar er waren bij de koninklijke marechaussee een keertje een uitgebreid jaar gehad dat wij heel veel gecontroleerd hebben, overigens zonder daadwerkelijk grote verschillen van waarheidsvinding nee.

Meneer Maurer, ik dank u wel. Dan is daarmee een eind gekomen aan dit openbaar verhoor. Ik verzoek de griffier de heer Maurer uit te geleiden. Ik schors de vergadering tot kwart voor elf.