"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Dhr. R.P. Janssen

Geboortedatum: 21-06-1954
Beroep: Stadsdeelraad voorzitter Amsterdam Zuidoost
Verhoordatum: 12 Februari 1999
Verhoortijd: 14:45-15:46


 

U was niet op de hoogte dat u als voorzitter van Stadsdeelraad Zuidoost op het beleid- centrum werd verwacht op de avond van 4 Oktober 1992.
ANTWOORD : Correct.

Een rampenplan of een deel rampenplan is nooit geoefend.
ANTWOORD : Correct.

Een pasjes regeling was het idee van het beleidscentrum.
ANTWOORD : Ja.

De pasjesregeling was verre van optimaal.
ANTWOORD : Klopt.

Op de avond van de ramp was de informatie voorziening van het stadsdeel naar het crisis centrum niet optimaal.
ANTWOORD : Klopt.

Er waren fricties tussen de afdelingen herhuisvesting, sociale dienst, en RIAGG's in de sporthal.
ANTWOORD : Klopt.

De stadsdeelraad is niet betrokken bij de schatting van het aantal slachtoffers.
ANTWOORD : Klopt.

Ik was het niet eens met de hervatting van het vliegverkeer boven de Bijlmer, ik heb het ook niet tegen gesproken, niet geprotesteerd maar er bij neergelegd, dat kan gebeuren.
ANTWOORD : EH, begin en het eind klopt, of ik er tegen geprotesteerd zou hebben is een andere zaak maar, eh eh ik was er niet mee eens en ik heb me er bij neergelegd.

En u zei, dat kan gebeuren.
ANTWOORD :Nou, ja dat heb ik een keer gezegd ja

Pas in 1993 hoorde u dat er in het toestel wat verongelukt is in de Bijlmer verarmd uranium aanwezig was.
ANTWOORD : Ja.

De bodem op de grond van de rampplek is intensief bemeten en gesaneerd.
ANTWOORD : Ja.

Volgens u is er geen sprake nu van bodemverontreiniging in de Bijlmer op de plek waar de crash heeft plaats gevonden.
ANTWOORD : Volgens de deskundigen, eh die in dit geval geloof is dit zo ja.

En daar heeft u zich bij aangesloten.
ANTWOORD : Ja.

Dan zijn wij gekomen aan het eind van dit openbaar verhoor. Ik verzoek de griffier de heer Janssen uit te geleiden. Ik sluit deze vergadering en deel tevens mede dat wij om 16:00 uur in deze zaal een persconferentie geven.