"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Dhr. E.M.H Hirsch Ballin

Geboortedatum: 15-12-1950
Beroep: Minister van Justitie
aftreding Mei 1994
Verhoordatum: 11 Maart 1999
Verhoortijd: 09:39-10:53

 

Reeds op de avond van de ramp werd vrijwel zeker dat er geen sprake kon zijn van een terroristische actie.
ANTWOORD : Ja, met de aantekening dat eh dat uitdrukkelijk ook de volgende ochtend aan de orde is geweest tussen mij en de directeur generaal, en als op dat moment er iets anders andere aanwijzingen waren gekomen.

Het feit dat ik zeg meneer Hirsch Ballin vrijwel zeker ????? de volgende morgen nog daar nader beraad over is geweest.
ANTWOORD : Ja zou.

Ik wil u vragen of u dit gewoon kunt bevestigen wat ik.
ANTWOORD : Ik plaats deze nuance bij vrijwel zeker.

Uit telefonisch contact op de avond zelf werd duidelijk dat op ministers niveau Mevrouw Dales van binnenlandse zaken het voortouw nam en ook de minister van verkeer en waterstaat actief zou worden ingeschakeld.
ANTWOORD : Ja.

Bij binnenlandse zaken is er wel een beraad op hoog ambtelijk niveau gehouden op de avond, waarbij hetzij lijfelijk of op andere wijze contact is geweest met het hoofd van de BVD.
ANTWOORD : Ja.

Om zeker te weten wat er aan boord van het vliegtuig was dient het OM over de volledige papieren te beschikken.
ANTWOORD : Wil u dat even herhalen?

Om zeker te weten wat er aan boord van het vliegtuig was dient het OM over de volledige papieren te beschikken.
ANTWOORD : Voor zekerheid is dat nodig.

De problemen bij de dienst Rijkspolitie dienst luchtvaart waren mij bekend.
ANTWOORD : Ja.

Mij was meegedeeld dat generaal Weiss, kolonel Pinkaars en Dornheim de avond aanwezig waren op Schiphol.
ANTWOORD : Dat is mij die avond meegedeeld, bij de problemen excuus voor de ietwat vertraagde reactie, de problemen bij de Rijkspolitie waren mij bekend, mij was bekend dat er een probleem was in de leiding van de dienst luchtvaart, en dat daar in was voorzien met een vervanging van de dagelijkse leiding.

Kolonel Pinkaars had de eindverantwoording.
ANTWOORD : Ja.

Mij is niet bekend dat kolonel Pinkaars er niet was en dat daardoor de heer Bloemen de leiding had.
ANTWOORD : Dat is juist.

Mij is niets medegedeeld over de vrachtbrieven, dat was ook niet mijn verantwoording.
ANTWOORD : Zoals de beoordeling van oorzaak van de ramp mogelijk strafbare feiten toen lag is het antwoord op die vraag ja, met latere en nadere kennis kan het eh ligt het anders.

Er was onvoldoende aanleiding om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar de vermiste cockpit voice recorder.
ANTWOORD : Strafrechtelijk onderzoek in de zin van onderzoek naar een strafbaar feit gepleegd ten aanzien van de cockpit voice recorder ja, er is onderzoek geweest door politie naar eh naar cockpit voice recorder.

Maar we hebben het over het strafrechtelijk onderzoek..
ANTWOORD : In de strikte zin van strafrechtelijk is het antwoord op die vraag ja, maar het soort onderzoek dat er is gedaan kan ook een strafrechtelijk relevantie hebben.

De heer Wolleswinkel heeft geen melding gedaan aan het openbaar ministerie over de mogelijke vondst van de cockpit voice recorder en de manier waarop de onderzoeken daarna bij de vinder, de heer Vervoort navraag gedaan heeft.
ANTWOORD : Ik kan u niet met zekerheid zeggen wat er zich heeft afgespeeld tussen de heer Wolleswinkel en het openbaar ministerie.

U onderstreept dus mijn stelling.
ANTWOORD : Ja.

Ook in verband met de vreemde witte pakken in combinatie met de cockpit voice recorder was er geen aanleiding voor een strafrechtelijk onderzoek.
ANTWOORD : Met de aantekening gelijk aan die bij uw vorige vraag.

Er heeft binnen het ministerie van justitie geen evaluatie plaatsgevonden naar aanleiding van de ramp.
ANTWOORD : Er is, dat is juist, met deze aantekening dat als ik.

Maar meneer Hirsch Ballin, ik moet het kort houden, al u mijn stelling wilt mee gaan heel graag.
ANTWOORD : U, u , u verhoort mij onder ede,

Jawel.
ANTWOORD : En ik ben daarom zo precies als ik kan zijn in mijn antwoorden.

Dank u wel. U bent niet op de hoogte van bijzondere voorwaarden bij het verlenen van tijdelijke verblijfsvergunningen voor beveiligingspersoneel bij El Al op Schiphol. Het was ook niet noodzakelijk daarvan op de hoogte te zijn.
ANTWOORD : Zo is dat.

Wapenvergunningen worden aan personen verstrekt.
ANTWOORD : Eh, met de aantekening, als ik dit even mag af maken, als het gaat om voorwaarden zoals ik net in het verhoor omschreef.

Speciale afspraken over beveiliging, veiligheid of afwikkeling liggen naar uw weten niet vast, u heeft ze niet opgevraagd.
ANTWOORD : Ik heb ze niet opgevraagd, ik heb ook geen reden aan te nemen dat ze niet vastliggen.

Dank u wel. Dan is daarmee een einde gekomen aan dit openbaat verhoor. Ik verzoek de griffier de heer Hirsch Ballin uit te geleiden. Ik schors de vergadering voor vijf minuten.