"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Verhoor van: Dhr. H.C. Ernst

Geboortedatum: 14-03-1947
Beroep: Commandant Brandweer Amsterdam
Verhoordatum: 12 Februari 1999
Verhoortijd: 10:45-12:20 
 

Het ramp toerisme is niet van negatieve invloed geweest op de ramp bestrijding.
ANTWOORD : Dat is juist, wel hinderlijk.

Om 19:10 uur was u reeds op de hoogte dat er geen gevaarlijke stoffen aan boord van het toestel waren.
ANTWOORD : Dat is juist.

Om 20:10 uur wordt het nogmaals vanuit het CVO bevestigd.
ANTWOORD : Dat is ook juist.

Bij de brandweer leiding was heel snel bekend dat het bericht over explosieve lading niet correct is, dit ook binnen het beleidscentrum bekend gemaakt.
ANTWOORD : Dat laatste is dus niet juist.

Op basis van de Notoc is er in het beleidscentrum nogmaals vastgesteld, dat er op basis van de lading geen gevaar was voor de volksgezondheid.
ANTWOORD : Dat is juist.

De berichten wisseling en de informatie over de lading is tot 21:40 uur niet vastgelegd in het logboek van het beleidscentrum.
ANTWOORD : Dat is ook juist.

U was niet op de hoogte van het standbij staan van de R.I.V.M meet wagen.
ANTWOORD :Dat is juist.

De brandweer Amsterdam is niet op de hoogte gesteld van circulaires over aanwezigheid van verarmd uranium in vliegtuigen.
ANTWOORD : Eveneens juist.

Het verdiend aanbeveling om de uitslag van metingen ook als ze negatief zijn vast te leggen in logboeken.
ANTWOORD : Vanzelfsprekend.

Op dertien oktober 1993 bent u voor het eerst op de hoogte gebracht van verarmd uranium en heeft u actie ondernomen.
ANTWOORD : Dat is juist.

De lading van het vliegtuig was op de avond van de ramp en de dagen daarna geen issue.
ANTWOORD : Dat is ook juist, ja met dien verstande, ja dat, eh, dat is juist, het was wel degelijk een issue, maar het was een issue wat gecheckt is en daarna geen issue meer was.

Tijdens deze verklaring van u onder ede, over het verarmd uranium is deze verklaring tot stand gekomen, naar zorgvuldige analyse van de gebeurtenissen en staat daarom volledig haaks op uw verklaringen in het voorgesprek.
ANTWOORD : Dat is juist.

U hoorde via de heer Te Boekhorst dat de cockpit voice recorder gevonden was, maar moest dat herroepen op last van de RLD.
ANTWOORD : Ik hoorde het via de heer te Boekhorst. Ik moest het niet herroepen maar burgemeester Van Thijn moest dat herroepen.

In het beleidscentrum is er geen contact geweest met de RLD over de berging.
ANTWOORD : Dat is juist.

En ten slotte, de beslissing om tot versnelde berging over te gaan, moest genomen worden omdat u zekerheid wilde hebben over het aantal slachtoffers en het aantal vermisten.
ANTWOORD : Onder andere.

Ik dank u wel, dan is daarmee een eind gekomen aan het openbaar verhoor, en verzoek de griffier de heer ernst uit te geleiden. Ik schors de vergadering tot halftwee.