"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Dhr. T.H.L. Croon

Geboortedatum: 24-03-1939
Beroep: medewerker Luchtverkeer beveiliging
Verhoordatum: 5 Februari 1999
Verhoortijd: 10:20-10:50Tot drie a vier weken geleden was u niet op de hoogte dat er nog banden waren die tot op dat moment nog niet naar buiten waren gekomen.
ANTWOORD : Dat is correct.

De heer Polman heeft u gezegd informatie over de lading voor u te houden.
ANTWOORD : Dat kan ik mij niet herinneren of de heer Polman dat specifiek tegen mij gezegd heeft.

U heeft dat vanochtend in het voorgaande verhoor gezegd.
ANTWOORD : Mag dan die zin corrigeren dat ik het zeer waarschijnlijk acht dat hij dat tegen mij gezegd heeft.

U weet.
ANTWOORD : Maar als u mij vraagt kunt u zich dat precies herinneren.

U heeft dat op een vraag van Mevrouw Augusteijn,
ANTWOORD : Jawel.

heeft u dat verklaard.
ANTWOORD : U heeft gelijk maar ik zit er over na te denken.

Ik wil graag dat u er heel goed,
ANTWOORD : Jawel.

over nadenkt alvorens u een antwoordt geeft.
ANTWOORD : De heer Polman heeft ook mij gevraagd of ik eh daar verder eigenlijk geen ruchtbaarheid aan zou willen geven.

U was die avond op de hoogte dat er gevaarlijke stoffen aan boord van de El Al toestel waren.
ANTWOORD : Jawel.

Dank u wel, dan is daarmee een einde gekomen aan dit openbaar verhoor.


Disclaimer