Stichting Bankrente Terug wil rentediefstal van banken aanpakken

Euroblunder . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

De gehanteerde valutadagen bij banken zijn niets anders dan bankroof van rente


Comparitiezitting Stichting Bankrente Terug versus ABN AMRO

3 Rechters wegens groot maatschappelijk belang

GENDT- Het scheelt precies één dag. Bijna kon de Stichting Bankrente Terug, opgericht 19 december 2007,  haar eerste verjaardag vieren in de rechtszaal. Donderdag 18 december 2008 komt het namelijk tot de meermalen uitgestelde comparitiezitting tussen de Stichting Bankrente Terug en de ABN AMRO Bank. De Stichting eist namens de rekeninghouders door de ABN AMRO onterecht geheven rente terug. Vooruitlopend op deze zitting heeft de Stichting begin deze maand alle andere relevante banken in gebreke gesteld.

De Stichting Bankrente Terug met advocaat Rob van Dijk en de ABN AMRO Bank staan voor de rechtbank om nadere inlichtingen te verstrekken en het beproeven van een schikking. De zaak zal worden behandeld door de meervoudige kamer van de rechtbank Amsterdam. De comparitie zal in beginsel het karakter hebben van een pleidooi. Aan de hand van deze zitting zal de rechtbank beslissen over de verdere verloop van de procedure.

Opmerkelijk pleidooi

Opmerkelijk voor een comparitiezitting is dat de rechtbank in deze kiest voor een rechtszaak met pleidooi. Zoals ook de uitgetrokken tijd uniek is. Waar normaal voor een comparitiezitting een half uur staat gepland is nu tweeëneenhalf uur uitgetrokken. Gelet op het groot maatschappelijk belang is voorts gekozen voor een driekoppige rechter.

Alle relevante banken in gebreke gesteld

In afwachting van de zaak tegen de ABN AMRO Bank heeft de Stichting Bankrente Terug per 5 september ook overige banken aangeschreven en in gebreke gesteld met verwijzing naar de gegevens. Dit vooral om één van de mogelijke argumenten "verjaring" voor te zijn. Banken die een schrijven hebben ontvangen zijn DSB, Fortis, Frieslandbank, ING, Postbank, SNS en F. van Lanschot Bankiers. Inzet is ook hier teruggave van valuteringkosten op aandringen van belanghebbenden.

Miljarden onzichtbaar

Reden voor oprichting en de daarop volgende aanklacht van de Stichting Bankrente Terug is het heffen van rente over niet bestaande debetstand. Deze debetstand wordt door de ABN AMRO bank en nog een aantal banken administratief in het leven geroepen onder de term valutering. Krijg je geld dan staat de valutadatum later. Betaal je zelf dan staat de valutadatum eerder dan de opdracht werd gegeven. Hoogte van debetrente wordt vervolgens ongevraagd en in het voordeel van de bank aangepast alsof het een risicovolle lening betreft.

Transparantie

Die valutering levert de betreffende banken veel geld op. Volgens beramingen tot 10 miljard per jaar. Vooral bij overboeking van grote bedragen, zoals voor aankoop van een huis, auto of boot, kunnen de valuteringkosten voor particulieren ongemerkt hoog oplopen. Bedrijven met regelmatige overboekingen van grote bedragen lopen in de tienduizenden euro’s schade op per jaar. Klacht is voorts een gebrek aan transparantie bij de banken als het gaat om kostendekking.

Jurisprudentie

Stichting Bankrente Terug is de enige belangenorganisatie ten aanzien van valuteringschade. De uitkomst van deze comparitie is als  proefproces van belang voor zowel gedupeerde particuliere- als zakelijke rekeninghouders van alle banken. De uitspraak geeft jurisprudentie en is maatgevend voor overige aan te spannen processen tegen andere banken.

Aanmelden

Om de krachten te bundelen en zoveel mensen de kans te geven op teruggave van onterecht betaalde rente roept de Stichting Bankrente iedereen op om zich aan te melden. En om ook familie, vrienden en collega’s te wijzen op dit initiatief

Bankrekeninghouders van alle banken die ook in aanmerking willen komen voor teruggave van onterecht geheven rente (of gemiste creditrente), door de bank afgeschreven onder de noemer valutering, kunnen zich melden bij www.bankrenteterug.nl

Contact voor de Stichting Bankrente Terug is voorzitter en initiatiefnemer Edward Bastiani; te bereiken via info@bankrenteterug.nl.