Betaalbaarheid sociale voorzieningen ruimschoots aangetoond
AOW . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Armoede

De misleiding over de betaalbaarheid van de AOW

Betaalbaarheid sociale voorzieningen ruimschoots aangetoond

De Volkskrant zaterdag 12 februari 2005.

Inkomen van AOW'er zal komende jaren 20% stijgen Van onze verslaggever Ferry Haan

AMSTERDAM - Het inkomen van AOW'ers zal de komende vijftien jaar met meer dan 20 procent stijgen. Deze inkomensgroei is groter dan die van de werkende bevolking. Dit blijkt uit een rapport van het ministerie van Sociale Zaken. Zelfs als gepensioneerden voortaan volledig aan de AOW meebetalen, zal hun inkomen nog met gemiddeld 15 procent stijgen.

Toename groter dan die van werkenden

De generatie werknemers die de komende vijftien jaar met pensioen gaat, lijkt zich financieel geen grote zorgen te hoeven maken. Meer dan 90 procent van hen heeft een aanvullend pensioen. Veel belastingvriendelijk opgebouwde lijfrentepolissen vallen vrij. Ook hebben veel meer vrouwen dan voorheen een aanvullend pensioen, waardoor gepensioneerde tweeverdieners al helemaal geen koopkrachtprobleem hebben, blijkt uit het rapport De Inkomenspositie van Ouderen.

De gemiddelde AOW'er zal in 2020 2,3 keer meer te besteden hebben dan iemand met een bijstandsuitkering. Daarbij komt dat gepensioneerden veelal minder uitgaven hebben aan kinderen en huisvesting.

Gepensioneerden betalen in de huidige situatie niet mee aan de AOW. Deze regeling wordt geheel opgebracht door de werkenden, die hiervoor bijna 18 procent van hun inkomen afstaan. De ambtenaar van Sociale Zaken die het rapport opstelde, berekende dat zelfs als gepensioneerden voortaan volledig aan de AOW meebetalen, hun inkomen de komende vijftien jaar nog altijd met gemiddeld 15 procent zal stijgen. Gepensioneerden met alleen AOW gaan er in deze periode overigens niet op achteruit, omdat hun netto uitkering waardevast is.

Het rapport over de inkomenspositie van ouderen is van januari 2002 en is niet openbaargemaakt, omdat het 'op het verkeerde moment' klaar was. De auteur stelt dat de huidige PvdA-leider Wouter Bos (destijds staatssecretaris van Financiën) niet wilde dat het rapport naar de Tweede Kamer werd gestuurd. 'Bos wilde geen AOW-discussie vlak voor de verkiezingen.' Zijn PvdA-collega Willem Vermeend, destijds minister van Sociale Zaken, sloot zich bij dit standpunt aan.

Wouter Bos kan zich nu niets van het rapport herinneren, zegt een PvdA-woordvoerder. Het ministerie van Financiën verwijst voor een reactie naar Sociale Zaken. Dat ministerie meldt dat het niet abnormaal is dat een rapport niet naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. 'Dat gebeurt wel vaker', aldus een woordvoerder.

De Sociaal Economische Raad (SER) pleit voor het laten meebetalen van gepensioneerden aan de AOW. De hoogleraar Goudswaard, als SER-kroonlid verantwoordelijk voor dit recente advies, zegt het rapport van Sociale Zaken uit 2002 te kennen. Hij werd erover getipt door de auteur en bevestigt dat de berekeningen kloppen.

  SDN-rubrieken
  Economische onderwerpen
  Sociale prestatie van Nederland inclusief de AOW
  Voorvechter Jaap Duppen: Ouderen eisen verhoging AOW
  AOW spaarpot = bevriezing inkomens de komende 20 jaar
  Seniorenpartij: Het schizofrene spaarfonds van de AOW
  De AOW is een halve eeuw oud, Lang leve de AOW
  Redacteur Brockhus is 65 geworden en ontvangt nu een karige AOW
  Sociale prestatie van Nederland inclusief de AOW
  Waarom laat Wouter Bos Zalm liegen over fiscalisering AOW ??
  Topambtenaren stellen voor het recht op AOW pas bij 67
  AOW is heel goed betaalbaar met wat politieke wil en discussie
  Betaalbaarheid sociale voorzieningen ruimschoots aangetoond
  De staatsschuld is een zegen en ook 'n schild tegen kapitaalvernietiging op de beurs
  Nederland is de meest genereuze schuldeiser tussen de internationale crediteuren
  Economische rugwind geeft Zalm een luxeprobleem, een begrotingsoverschot dreigt
  Veel Nederlandse huishoudens maken schulden en zien geen bezuinigingen meer zitten
  Duizenden miljarden worden uitgeleend zonder dat iemand het overzicht heeft
  Klem tussen armoe en de bewindvoerder
  Onderzoekers Nijenrode vrezen teveel aan marktwerking en toenemend eigenbelang
  Creditnota van f 3.000.000.000.000 uit 1986 voor de Derde Wereld
  Geld, het DNA van de economie
  De euroramp treft ons allemaal!
  Wetenschappelijke onderbouwing EMU ontbreekt
  Gebruiker euro moet tegen inflatie worden beschermd
  Kamervragen die niet aan bod komen m.b.t. de EMU en het ABP-vermogen
  Kamervragen over de EMU over opwaardering van goudvoorraden en ABP-vermogen
  De euro komt er aan. De onzekerheid groeit en het gevaar voor inflatie en armoede
  Econoom Harry van Dalen: De euro brengt de pensioenfondsen voor- noch nadelen
  Schadeclaim tegen de staat de Nederlanden wegens foute gulden-euro wissel
  Amsterdam Summit, Inflation is coming with the euro. If true so, then what ?
  The introduction of the euro will cause a wave of inflation
  Mars tegen armoede en werkloosheid vanuit alle landen van Europa voor Eurotop
  Europa is rijk ........ aan werkloosheid en armoede!
  Faxlijst van NIET-gestelde Kamervragen over de EMU-norm en het ABP-vermogen
  Homepage van oud-Tweede Kamerlid Hendriks (ex-AOV)

  Terug naar het begin