Sociale Agenda

Politieke vragen . . . Geld . . . Topics . . . . . SDN . . . Crisisdebat . . . Politiek

steun Stichting Sociale Databank Nederland op giro NL57 INGB 0000 7084 52

Inleiding.

Het is van groot belang dat slachtoffers van de kinderbescherming niet steeds achter de feiten aanlopen maar dat goed georganiseerd ouders op de hoogte gehouden worden wat er op dit moment ergens in Nederland speelt of in de toekomst gaat spelen. U wordt uitgenodigd nieuwsberichten en activiteiten bij de sdn@planet.nl aan te melden voor vermelding op de site Agenda en nieuwsberichten voor een korte mededeling. De site kinderen is een informatiebron voor media en burgers die met de kinderbescherming te maken krijgen.

090199 Nieuwsblad van het Noorden Ouders van kinderen die contact afwijzen steunen elkaar. Emmer echtpaar vindt na oproep begrip bij lotgenoten.

070199 Volkskrant Leemhuis laakt advocaten. Juridische procedures verlammen openbaar bestuur.

090199 Nieuwsblad van het Noorden. Advocaat De Haan: Uitspraken Brand ontluisterend. Strafpleiter: Minister moet optreden tegen korpschef.

090199 Nieuwsblad van het Noorden. Politiekorpsen hebben internet ontdekt.

090199 Nieuwsblad van het Noorden Politie weer meer opsporingsbevoegdheden

1999: Gezocht: Afschriften van de geheimzinnige RvdK uitgave "Raadsnieuws"

16.01.99: De Telegraaf komt (vermoedelijk) met een artikel over de Raad voor de Kinderbescherming. Uitnodiging om deze Telegraaf van 16.01.99 te kopen.

04.01.99: Op de site kinderen staat onder hoofdstuk 17 een voorgedrukt aangifteformulier. Met dit formulier kunt u eenvoudig aangifte doen bij de politie door strafbare feiten aan te kruisen en de namen van de verdachten in te vullen. De site kinderen is tevens onderbouwing van uw aangifte. Weigert de politie de aangifte op te nemen. Dan laat u de aangifte bij de politie achter en klaagt vervolgens onmiddellijk bij de burgemeester dat u geen "Bewijs van aangifte" van de politie kan krijgen met vermelding naam van de betrokken politieambtenaar.

00.01.99: Jan en Gea Hop wensen alle lezers van de site kinderen een goede gezondheid toe en een voorspoedig 1999 onder het motto niet klagen maar aanklagen.

00.12.98: Justitieblad Perspectief Stop procederen voor omgangsregeling, mensen kunnen gratis lid worden van Perspectief. T: 070-3706862

De Nederlandse Agenda van No-Papers