Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) bepleit lagere pensioenen
Snuffelhoekje . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

Ambtenaren moeten sparen voor pensioen gebaseerd op het gemiddeld verdiende salaris18 februari 2003

Van onze verslaggever Gijs Herdersche

HEERLEN - Het pensioen van een miljoen ambtenaren en onderwijzers moet goedkoper worden. Dit is noodzakelijk omdat het vermogen van het pensioenfonds ABP wegsmelt door de crisis op de financiële markten.

Ambtenaren moeten gaan sparen voor pensioen gebaseerd op het gemiddeld verdiende salaris. Zo'n middelloonpensioen is 15 procent lager dan het huidige pensioen, dat gebaseerd is op het laatst verdiende loon. De directie van het ABP adviseert dit aan het ABP-bestuur, dat wordt gevormd door vakbonden en werkgevers. De sociale partners moeten dit jaar besluiten over maatregelen.

De vakbonden wijzen het middelloonpensioen niet af maar stellen voorwaarden. Cees Michielse van de centrale voor hoger personeel CMHF: 'Pensioen moet niet geïsoleerd worden bekeken. Er moet bijvoorbeeld tegelijk iets gedaan worden aan de lange carričrelijnen bij militairen en in het onderwijs. Het duurt nu erg lang voor je aan de top zit.'

Ina Sjerps, voor de gemeenten betrokken bij het ABP, vindt het 'onontkoombaar' dat de regeling wordt versoberd. 'Maar dat kan ook voor het vervroegd uittreden gelden. De oudedagsvoorziening moet goed en houdbaar blijven.' De belangrijkste aanleiding voor versobering is de daling van aandelenkoersen, die het vermogen van het ABP aanvreet. Een jaar geleden had het ABP nog 147 miljard euro in kas. Daarmee waren de toegezegde pensioenen voor 112 procent gedekt. Het vermogen is nu geslonken tot 135 miljard euro, een dekkingsgraad van 103 procent.

Het ABP zou de premies kunnen verhogen. Dit jaar is de premie al gestegen van 16 tot 18 procent. Volgend jaar gloort de 20 procent. ABP-directeur Jaap Maassen betoogt echter dat er een grens is aan premiestijgingen. De loonkosten van de overheid, die het grootste deel betaalt, worden te hoog, en de werknemer krijgt, doordat ook zijn premiedeel stijgt, steeds minder overgemaakt. De overheid wordt daardoor een onaantrekkelijker werkgever.

Daarom stelt hij voor de pensioenregeling van ambtenaren, politie-agenten, onderwijzers, leraren, militairen en werknemers van academische ziekenhuizen te versoberen. Volgens Maassen zijn pensioenen gebaseerd op het gemiddeld verdiende salaris de trend. Philips voerde in 1996 tegen de zin van de FNV een middelloonpensioen in. Het middelloon-plan scheelt het ABP volgens Maassen direct 600 miljoen euro aan uitgaven.