Het pensioenfonds ABP heeft vorig jaar de helft van
zijn portefeuille aan Nederlandse aandelen verkocht

Snuffelhoekje . . Toezicht . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat

Een enorme verschuiving in de ABP-beleggingsportefeuille

Nederland uit de gratie bij ABP

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Het pensioenfonds ABP heeft vorig jaar de helft van zijn portefeuille aan Nederlandse aandelen verkocht. Het fonds heeft de opbrengst daarvan, zo'n 10 miljard gulden, belegd in buitenlandse aandelen.

Deze enorme verschuiving in de beleggingsportefeuille is een van de redenen dat het rendement van ABP's belegging maar matig is geweest. Het ABP boekte vorig jaar 10 procent vermogensgroei over 322 miljard gulden pensioengeld. Over 1998 was het rendement nog 12,9 procent. Volgens WM Company, dat jaarlijks de beleggingsresultaten van pensioenfondsen vergelijkt, was het gewogen gemiddelde rendement van de Nederlandse pensioenfondsen vorig jaar 16,3 procent. Daar bleef het ABP dus fors bij achter.

ABP-directeur J. Neervens zei dat de overstap op buitenlandse aandelen niet was gemaakt vanwege het rendement, maar omdat er steeds minder sprake is van een 'Nederlandse aandelenmarkt'. ABP heeft 322 miljard gulden te beleggen. Daarvan is 40 procent, ofwel 129 miljard, in aandelen belegd. Daarvan is nu de helft in Europa belegd en het overige daarbuiten. Het ABP heeft nog altijd relatief weinig belegd in aandelen. De andere pensioenfondsen beleggen gemiddeld ruim 41 procent in aandelen. Volgens Neervens kostte deze ene procent verschil het ABP vorig jaar 3,5 procent rendement. Dit jaar wil het ABP de beleggingen in aandelen opvoeren tot 42 procent van het vermogen.

Een derde reden voor een achterblijvend rendement is volgens Neervens dat het ABP de risico's voor valutaschommelingen voor de helft afdekt. 'Zou het valutarisico helemaal niet zijn afgedekt dan zou het rendement bijna 3 procentpunten hoger zijn uitgekomen', aldus Neervens. Het ABP blijft de valutarisico's overigens voor de helft afdekken. 'Wij gebruiken valuta's niet als beleggingscategorie.' Met zijn redenering wil Neervens eigenlijk aangeven dat het ABP feitelijk niet zoveel slechter presteert dan het gemiddelde pensioenfonds.

Het ABP mijdt nog altijd internetfondsen bij zijn beleggingsstrategie. 'Wij zetten niet onevenredig in op aandelen die op dit moment door de internetgekte op de beurs overgewaardeerd worden maar beleggen in aandelen waar wij op de langere duur vertrouwen in hebben', aldus Neervens. Als voorbeelden noemt een woordvoerder van het ABP Microsoft en Cisco. De koers van beide bedrijven staat dit jaar op Wall Street overigens sterk onder druk.

Het ABP rekent erop dat IHC Caland dit jaar met een gedragscode voor het eigen bedrijf komt. Het ABP hekelde twee jaar geleden de order van dit baggerbedrijf in Burma. 'We gaan er van uit dat zie code er nu wel komt; anders gaan we ons ernstig beraden op ons aandeelhouderschap', zegt directeur beleggingen J. Frijns.