De VPRO was de primeur gegund van de Tweede Securitel-affaire
De VPRO-omroep liet het sloffen, waarvan akte!


EuroStaete . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

Verzoek om de informatie over de Securitel-aangelegenheid onverwijld te retourneren

AAN:  : Dhr. G. Legebeke FAX 035 6712588
     Eindredacteur VPRO Programma Argos
VAN   : N.C. Burhoven Jaspers
DATUM  : 7 april 1998
BETREFT : Securitel-kwestie

  Wassenaar, 7 april 1998

  Geachte heer Legebeke,


Mede namens Dhr. Ing, A.M.L. van Rooij uit St. Oedenrode, verzoek ik u hierbij:

 1. al het materiaal dat u van ons ontving betreffende de Securitel-aangelegenheid onverwijld te retourneren

 2. ons de schriftelijke bevestiging te sturen dat er geen resterende kopieën bestaan van dat materiaal, hetzij op papier hetzij opgeslagen op enig elektronisch of ander medium

 3. ons schriftelijk expliciet te bevestigen dat u, hetzij derden via u, geen enkel verder gebruik kunnen of zullen maken van het door ons aan u ter beschikking gestelde

Een spoedige reactie van uw zijde lijkt mij in de rede te liggen.

Hoogachtend,

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA


  drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
  tel. en fax 31-70-5118922
  van Polanenpark 58
  2241 RS Wassenaar
  The Netherlands