Keer de GATTastrofe van de globalisering
EuroStaete . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

Plan van eigen en zinnige arbeid

  Door: Willem Hoogendijk

  PROMODECO (Project Moderne Economie)
  p/a Stichting Aarde
  Postbus 533
  3500AM UTRECHT
  tel. 030-2802444 en fax 030-2801345
  Postbank 10.81.00


HET STANDPUNT


Wij zijn voor:

 1. een bevrijding van de bedrijvigheid, zodat de ondernemer de nodige verantwoordelijkheden (personeel, milieu, algemeen belang, derde wereld) kan nemen;

 2. een weer wat zelfstandiger Nederland (en alle andere landen) voor wat betreft de basiseconomie; kalmering van de handel;

 3. een werkelijk duurzame economie (= ver voorbij een ecologische modernisering)

 4. die ook rechtvaardiger is;

 5. met een meer zelfwerkzame bevolking: iedereen aan het werk!

 6. een nieuw Plan van de Arbeid, eigen arbeid, zinnige arbeid.

 7. aldus naar een gedemocratiseerde economie, een economie die niet langer door al te vrijelijk over de wereld gaande kapitalen wordt opgejaagd of lam gelegd, oftewel rondgeschopt.

Kortom, PROMODECO legt de basis voor een bevrijdingsbeweging!

NEDERLAND ANDERSPLAN VAN DE EIGEN ARBEID
PLAN VAN DE ZINNIGE ARBEID

Concreet: laten we nu met alle baanlozen en andere gemarginaliseerden een milieuverantwoorde basissector opzetten - duurzaam, nuttig, doorzichtig, op menselijke maat, meer zelfvoorzienend en streekgebonden. Met een geschakeerde bedrijvigheid weer, in plaats van de huidige industriële en agrarische monoculturen. Meteen goed voor onze hele cultuur! En veel meer emplooi voor hen die minder doorgeleerd hebben. Met een geldcirculatie die we niet aan vreemde machten' prijs geven maar onder eigen controle houden. Ons voorstel: alle banenplannen aansturen op de ontwikkeling van deze nieuwe, duurzame sector -een sector waar gezond voedsel uitkomt, water, lucht en bodem niet langer vergiftigd worden, waarin werk is voor iedereen en waarvoor onze kleinkinderen ons dankbaar zullen zijn.

Deze sector, waarvoor de steun en inzet van gemeenten en provincies cruciaal zijn, kan vervolgens dienen als vangnet voor de tallozen die nog door de sector, die aan de GATT onderhevig is, uitgestoten zullen worden.

Dit is niet zomaar een Plan van de Arbeid, zoals in de jaren '30, het is een plan de ZINNIGE arbeid, van de EIGEN arbeid. Een plan dat de mensen weer perspectief zal bieden. Een zinvol bestaan. Met uitzicht op een betere wereld...KEER DE GATTASTROFE!

  Vele weldenkende mensen menen dat de wereldhandel en arbeidsdeling zoals voorgestaan door 'Brussel' en GATT (WTO) onafwendbaar zijn. Het is merkwaardig om te zien hoe zij zich daarbij conformeren aan de erbij behorende economische theorie en inzichten en zich daarmee rechtvaardigen. In plaats van, andersom, eerst deze theorie en inzichten te toetsen op juistheid en wenselijkheid om vervolgens te besluiten hoe we het zullen aanpakken in ons land en de wereld.

  Inderdaad hebben we het opgegeven om de economie naar onze hand te zetten. We laten het Grote Geld over de aardbol razen als een magische superkracht en schikken ons in de gevolgen: kantoorkolossen hier, wapens daar, geschuif met fabrieken en arbeidslegers, driftig gebeweeg van goederen en mensen, omzeiling van nationale wetten en rechtstelsels, oververhitting van de concurrentie (die van heilzaam destructief wordt), overontwikkeling van producten, versnelde afdanking van machineparken en capabele mensen. Hogere prijzen ook, en geldontwaarding, uitkleding van nationale budgetten, vernietiging van beproefde, normaalschalige structuren, probleembestrijding door middel van nog meer productie, enzovoort.

  Tegenover het victoriekraaiende liberalisme (de mens is slecht en de maatschappij niet maakbaar; laisser faire, laisser détruire) en de losgeslagen, supranationaal opererende kapitalen lijkt dringend verzet geboden. Allereerst een verdiept inzicht bij de mensen die 't vervolgens weer een beetje gaan zien en zo moed krijgen. Wellicht is een Internationale meer dan ooit nodig. Of wordt u er nog niet moe van 'naar iemand anders wil te leven' ?

  Nederland anders, de wereld anders. Voordat het te laat is.


  DE BEVRIJDING VAN DE ARBEID
  EN VAN HET MILIEU IS EEN PROCES!
  Overal in de wereld.