Vraag om afschrift van het onderzoek dat SNM naar NUL-optie heeft laten verrichten


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

    Sint Oedenrode,
    18 december 1997.

    tevens verstuurd per
    fax 030 - 2331311
    op 21 december 1997.

Mijn kenmerk: LB/18127.

Betreft: Nuloptie-technologie Edelchemie

Aan: Prof. L. Reijnders (milieukundige)
Stichting Natuur en Milieu,
Donkerstraat 17,
3511 KB Utrecht.


Geachte Heer Reijnders,

Uw faxbericht van 18 december 1997 als reactie op mijn brief van 17 december 1997 heb ik in goede orde ontvangen; mijne dank daarvoor. In betreffend faxbericht maakt U mij kenbaar dat U in het geheel niet denkt dat de zware metalen door de nuloptie-technologie worden verpakt in een cementachtige metastabiele stof. Ik ben het met Uw mening niet eens. Om die reden wil ik U vragen mij een afschrift te versturen van het onderzoek welke U hiernaar heeft verricht of heeft laten verrichten. Tevens stel ik het op prijs dat U mij aangeeft welke literatuur U hierover heeft geraadpleegd.

Ook wil ik U vragen mij kenbaar te maken wat Uw mening is over "natuurlijk obsidiaan" die bij uitbarstingen door vulkanen wordt uitgestoten. Is betreffend "natuurlijk obsidiaan" metastabiel: Ja of nee?

Uw inhoudelijke reactie, zie ik gaarne zo spoedig mogelijk tegemoet. Bij voorbaat mijne dank,

Met vriendelijke groeten,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige


  Ing. A.M.L. van Rooij,
  Milieu- en veiligheidskundige.
C.c. - Ir. L.M.M. Nevels, Edelchemie Panheel B.V. St. Antoniusstraat 15, 6097 NP Panheel.