Brief aan Prof. L. Reijnders over milieuwinst van de nuloptie-technologie van Edelchemie

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

    Sint Oedenrode,
    17 december 1997.

    tevens verstuurd per
    fax 030 - 2331311
    op 17 december 1997.

Mijn kenmerk: LB/17127


Aan:

  Prof. L. Reijnders (persoonlijk),
  Stichting Natuur en Milieu,
  Donkerstraat 17,
  3511 KB Utrecht.


Betreft: Nul-optie technologie Edelchemie.

Geachte Heer Reijnders,

Bijgevoegd vindt U de brief van 17 december 1997 (ref:113/97/LN/kc) van ir. L.M.M. Nevels van Edelchemie (bijlage). Het betreft een inhoudelijke reactie op Uw faxbericht van 16 december 1997.

Uit die inhoud kunt U opmaken dat de grote milieuwinst van de nuloptie-technologie van Edelchemie zich al jarenlang heeft bewezen als een hightech-technologie waar Nederland trots op kan zijn.

Uit die inhoud kunt U tevens opmaken dat U Uw mening heeft gebaseerd op onjuiste gegevens van andere, volstrekt ondeskundige personen.

Daar ik ervan overtuigd ben dat U (als integere milieuprofessor) Uw mening niet alleen laat baseren op andere niet deskundige personen, wil ik U vragen binnen 8 dagen na heden inhoudelijk te reageren op bijgevoegde brief van 17 december 1997 van Edelchemie. Bij voorbaat mijne dank.

Met vriendelijke groeten,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze


  Ing. A.M.L. van Rooij,
  Milieu- en veiligheidskundige.


C.c.: Ir. L.M.M. Nevels, Edelchemie Panheel B.V. St. Antoniusstraat 15, 6097 NP Panheel.

2 pagina's volgen.