Brief aan Prof. L. Reijnders over beoordeling van de nuloptie-technologie van Edelchemie


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

    Sint Oedenrode,
    11 december 1997.

    tevens verstuurd per
    fax 030 - 2331311
    op 11 december 1997.

Mijn kenmerk: LB/11127


Aan:

  Prof. L. Reijnders (persoonlijk),
  Stichting Natuur en Milieu,
  Donkerstraat 17,
  3511 KB Utrecht.


Geachte Heer Reijnders,

Bij faxbericht van 11 december 1997 maakt mr. M.A. Robesin van Stichting Natuur en Milieu mij kenbaar dat U van mening bent dat de nuloptie-technologie van Edelchemie te Panheel niet de beste methode is om gevaarlijke stoffen te verwerken.

Naar aanleiding daarvan stel ik het erg op prijs dat U mij vóór 16 december 1997 betreffend onderzoekrapport laat toekomen waarop U die mening heeft gebaseerd. Dit in verband met een aangespannen Kort Geding tegen Edelchemie dat op 19 december 1997 dient.

Mochten aan de toezending kosten zijn verbonden dan zal ik die direct overmaken.

Bij voorbaat mijne dank,

Met vriendelijke groet,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige


  Ing. A.M.L. van Rooij,


10 pagina's volgen.